Články

Všechny články

Tisková zpráva Greenpeace - jednorázové plasty

114 tisíc lidí vyzývá ministra Brabce, aby podpořil přísnější opatření na omezení jednorázových plastů.

Vědecké aspekty Agnihotry I - vzduch

Čištění atmosféry pomocí Agnihotry / Dr. Ulrich Berk: Hlavní poselství Homa terapie zní: Agnihotra čistí a léčí atmosféru - uzdravená atmosféra zase léčí životní prostředí, rostliny, zvířata a lidi. Jak se to dá pochopit z pohledu moderní vědy? Může výzkum takové prohlášení potvrdit nebo vyvrátit?

Tisková zpráva Greenpeace a Hnutí DUHA

Německý velvyslanec převzal petici za záchranu Hambašského lesa. Za týden ji podepsalo téměř 14 000 Čechů
Podpořte nás

Milí přátelé,
Vy, kteří považujete naši práci za přínosnou a jste ochotni pomoci naší nezávislé tvorbě.

PODPOŘTE NÁS

Vědecké aspekty Agnihotry IV - radioaktivita

Agnihotra a radioaktivita / Dr. Ulrich Berk: ,,V průběhu Agnihotra obřadu kouř z ohně přitahuje a neutralizuje všechny škodlivé a radioaktivní částice v atmosféře na velmi jemné úrovni. Nic se nezničí, pouze přemění.“ (Vasant V. Paranjpe, Homa terapie - naše poslední šance, str.21).
Bakteriální zatížení vzduchu se před a po Agnihotře měří s pomocí Petriho misek

Vědecké aspekty Agnihotry - úvod

Agnihotra z vědeckého pohledu / Dr. Ulrich Berk: Mnoho lidí již získalo zkušenosti, jak Agnihotra příznivě působí na lidské zdraví, zvířata, rostliny a životní prostředí. Pokud se spolehnou na tyto osobní zkušenosti, nepotřebují žádné vědce k tomu, aby potvrdili její pozitivní účinky. Vlastní zkušenost je dostatečným důvodem k tomu, aby pokračovali v provádění léčebného ohně. Vědecké důkazy pro ně nejsou zcela nutné.

Tisková zpráva Greenpeace - poplatky za těžbu hnědého uhlí

Rezignací na zvýšení poplatků z těžby by vláda porušila svůj program. Ve prospěch uhlobaronů.

Vědecké aspekty Agnihotry II - voda

Čištění vody prostřednctvím Agnihotry / Dr. Ulrich Berk: Vědecké experimenty ukázaly, že Agnihotra čistí vzduch od patogenních bakterií, neutralizuje škodlivé chemické látky ve vzduchu, jako je NOx (oxid dusíku) a SOx (oxid síry). Snižuje rovněž množství částic ve vzduchu, které jsou škodlivé pro náš dýchací systém.

Tisková zpráva Greenpeace - pralesy

Vyšetřování Greenpeacu ukazuje, že kácení pralesů se přesouvá na Papuu.

Jsou bioprodukty lepší?

Bioprodukty jsou výrobky, jež pocházejí z ekologického zemědělství. Toto označení nemůže na obalu ani jinde uvést samotný producent jen na základě svého uvážení. Předcházejí tomu zákonem předepsaná schvalovací řízení, která jsou platná v celé EU. Případný zájemce o ekologické hospodaření musí nejdříve zpracovat tzv. „projekt konverze“, v němž jsou řešeny případné zátěže z předchozího konvenčního zemědělství.

Greenpeace odebírá vzorky vody z Vltavy. Bude v nich hledat mikroplasty

Praha, 5. září - Organizace Greenpeace dnes odebírá vzorky vltavské vody, kterou bude analyzovat na přítomnost mikroplastů. Bude hledat především mikrovlákna, která unikají při praní prádla. Odběry vody jsou součástí kampaně Plast je past, která má za cíl omezit všudypřítomné plastové znečištění. Aktuální vzorkování doplňuje fázi kampaně zaměřenou na mikroplasty. Součástí kampaň je i apel na české výrobce outdoorového oblečení, aby problém úniků mikrovláken z jejich výrobků začali řešit.

Hospodáři země České

Projekt „Hospodáři země České“ vznikl z potřeby udělat něco pro českou zem a hospodáře. Poučeni z minulosti a i svého života, jsme poznali, že pomoc a náprava, pokud má mít opravdový učinek, musí sahat hlouběji než jen k ekologii a zemědělství. Je tedy nutné, jak psal již Komenský: „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu...“

Tisková zpráva Greenpeace - plasty

Lidé protestovali proti nadbytečným plastům. Vybalili nákup z plastů a nechali je v supermarketu.

Otrávená voda

Je známo, že jedno z tajemství dlouhověkosti a zachování dobrého zdraví proto tkví v pravidelném pití čisté vody. Avšak můžeme dnes nalézt skutečně čistou vodu? Vždyť každý již zřejmě slyšel o jejím znečištění. Hlavně se zhoršuje kvalita povrchových vod, neboť ji lidé stále znečišťují.

Rodové statky – proč ano?

Autorem ideje „rodových statků“ je ruský spisovatel Vladimír Megre, který tento obraz vtělil do svých knih o poustevnici a vědmě Anastasii (nakladatelství Zvonící cedry Praha). Dnes již má tato myšlenka stovky, možná tisíce následovníků po celém světě. Jedná se o fenomén 21. století, možná i naději pro celé 3. tisíciletí.

Dopady chemizace zemědělství

Leckde se uvádí, že jedině „moderní“ zemědělství je schopno nás nasytit a zajistit blahobyt. Je tomu skutečně tak?
Celkem: 59 článků