Články

Všechny články

Jsou bioprodukty lepší?

Bioprodukty jsou výrobky, jež pocházejí z ekologického zemědělství. Toto označení nemůže na obalu ani jinde uvést samotný producent jen na základě svého uvážení. Předcházejí tomu zákonem předepsaná schvalovací řízení, která jsou platná v celé EU. Případný zájemce o ekologické hospodaření musí nejdříve zpracovat tzv. „projekt konverze“, v němž jsou řešeny případné zátěže z předchozího konvenčního zemědělství.

Greenpeace odebírá vzorky vody z Vltavy. Bude v nich hledat mikroplasty

Praha, 5. září - Organizace Greenpeace dnes odebírá vzorky vltavské vody, kterou bude analyzovat na přítomnost mikroplastů. Bude hledat především mikrovlákna, která unikají při praní prádla. Odběry vody jsou součástí kampaně Plast je past, která má za cíl omezit všudypřítomné plastové znečištění. Aktuální vzorkování doplňuje fázi kampaně zaměřenou na mikroplasty. Součástí kampaň je i apel na české výrobce outdoorového oblečení, aby problém úniků mikrovláken z jejich výrobků začali řešit.

Hospodáři země České

Projekt „Hospodáři země České“ vznikl z potřeby udělat něco pro českou zem a hospodáře. Poučeni z minulosti a i svého života, jsme poznali, že pomoc a náprava, pokud má mít opravdový učinek, musí sahat hlouběji než jen k ekologii a zemědělství. Je tedy nutné, jak psal již Komenský: „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu...“
Podpořte nás

Milí přátelé,
Vy, kteří považujete naši práci za přínosnou a jste ochotni pomoci naší nezávislé tvorbě.

PODPOŘTE NÁS

Tisková zpráva Greenpeace - plasty

Lidé protestovali proti nadbytečným plastům. Vybalili nákup z plastů a nechali je v supermarketu.

Otrávená voda

Je známo, že jedno z tajemství dlouhověkosti a zachování dobrého zdraví proto tkví v pravidelném pití čisté vody. Avšak můžeme dnes nalézt skutečně čistou vodu? Vždyť každý již zřejmě slyšel o jejím znečištění. Hlavně se zhoršuje kvalita povrchových vod, neboť ji lidé stále znečišťují.

Rodové statky – proč ano?

Autorem ideje „rodových statků“ je ruský spisovatel Vladimír Megre, který tento obraz vtělil do svých knih o poustevnici a vědmě Anastasii (nakladatelství Zvonící cedry Praha). Dnes již má tato myšlenka stovky, možná tisíce následovníků po celém světě. Jedná se o fenomén 21. století, možná i naději pro celé 3. tisíciletí.

Dopady chemizace zemědělství

Leckde se uvádí, že jedině „moderní“ zemědělství je schopno nás nasytit a zajistit blahobyt. Je tomu skutečně tak?

Jak na éčka

Již po mnoho let se diskutuje o tom, zda a nakolik jsou škodlivé potravinářské přídatné látky neboli éčka. Určitá část zdravotně uvědomělých konzumentů, jež se nechala vystrašit různými pamflety, se striktně vyhýbá všem potravinářským produktům, v nichž naleznou libovolné éčko, přestože se za ním může skrývat třeba vitamín C. Kromě toho mnozí přehlížejí, že výrobci leckdy chytře „zastírají“ jejich přídavky tak, že místo nich uvádí jim odpovídající chemické názvy (povoluje to legislativa).

(Ne)léčivé umění

Vše, co vytvoříme, má svou vlastní duši, svou vlastní energii... A tato energie se skládá ze stejné esence, jako je emoce, kterou prožíváme, když tvoříme. Jaká úskalí mohou nastat, když včas neodhalíme, co se skrývá v obrazu, který se nám líbí; v písničce, kterou rádi posloucháme; v oblíbeném jídle, které nám připravuje někdo jiný nebo v knize, kterou čteme…? To vám poodhalím v dnešním článku.

Co jíst a pít

Lidé mají rozličné představy o tom, co jíst a pít. Jiný názor má ten, kdo na stravu hledí pouze jako na zdroj ukojení hladu a požitku, než člověk, jenž chce hubnout a potraviny bere jako „nebezpečné kalorie“. Své představy o „zdravé výživě“ mají makrobiotici, vegetariáni či další skupiny. Přitom se většinou mezi sebou neshodnou a často se stává, že potraviny, jež jedni vyzdvihují jako „zázračné“, druzí naopak zcela zavrhují a pokládají je za škodlivé.

Dar jménem Vztah

Přála jsem si muže… a přišel vždy takový, který splňoval všechny body na mém seznamu. A jako bonus měl vždy i něco, na co jsem v tom seznamu zapomněla – lhal, podváděl, byl lakomý, chamtivý nebo sebestředný… Tak jsem si časem přestala přát, nebo si tvořit nějaký seznam a zaměřila jsem pozornost na sebe...
Ohňový obřad Agnihotra

Léčivý oheň Homa terapie

Když vyjde slunce a z jeho prvních paprsků vznikne ohromný ohňový kotouč, zapálí několik set tisíc lidí na celém světě oheň ve svých měděných pyramidách. Z nich potom stoupá oheň, který doprovází zpěvem manter. Agnihotra, jak je tento ohňový rituál zmíněn již ve Védách, je základní kámen Homa terapie. Člověku, rostlinám a zvířatům přináší mír, harmonii a léčení. Staré vzorce a formy oheň roztaví a promění. Ohňový obřad Agnihotra používá tuto prvotní sílu k léčebné a očistné transformaci.

Tajemství vědomého a jemného doteku - ženské masáže Mohendžodáro

Být v dnešní době ženou je vzrušující a zároveň i velmi obtížné. Doba fandí mužským vlastnostem. Ženy potřebují pozornost a podporu, aby se znovu napojily samy na sebe a naučily se užívat své ženské vlastnosti. A právě touto cestou vede celostní systém tantrické jógy a masáží pro ženy MOHENDŽODÁRO.

Miluji své tělo - ale, co když si to jen myslím?

Před pěti lety jsem si stoupla na startovní čáru a uběhla 5km za 30 min. Bez tréninku a jakýchkoliv příprav. Den před tím jsem šla s kamarádkou slavit její narozeniny do baru a skončila doma v 5h ráno. Spala jsem 2h, a abych se pak dostala přes všechny uzavírky a kolony do centra Prahy včas, domluvila jsem se, že přes poledne budu u známých a od nich jsem pak šla pěšky (cca 30 min.) na start.

Homa terapie: pomoc lidem a životnímu prostředí

Pojem Homa terapie zahrnuje jednoduché ohňové techniky, se kterými můžete nejen aktivně pracovat na svém zdraví, ale zároveň pomáhat a harmonicky podporovat okolní prostředí, včetně lidí, zvířat a rostlin
Celkem: 51 článků