Články

Tisková zpráva Greenpeace - jednorázové plasty

114 tisíc lidí vyzývá ministra Brabce, aby podpořil přísnější opatření na omezení jednorázových plastů.

Praha, 5. listopadu 2018 - Zástupci organizace Greenpeace dnes předali ministru životního prostředí Richardu Brabcovi výzvu Plast je past s 113 864 podpisy. Signatáři petice požadují účinnou směrnici o omezení jednorázových plastů. Greenpeace vyzvalo ministra, aby při nadcházejících jednáních mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí (1) o nové směrnici omezující jednorázové plasty Česko aktivně podporovalo znění schválení
parlamentem. Členské státy totiž směrnici oslabily v několika zásadních bodech.

Ve znění schváleném Parlamentem měly členské státy do roku 2025 zajistit 90% míru zpětného sběru plastových nápojových obalů, což prakticky nelze dosáhnout bez zavedení zálohovaných lahví. Členské státy i s podporou Česka tento cíl zmírnily na 75 %. Plánovaná 90% míra zpětného odběru má být podle nich dosažena až v roce 2030.

Zároveň členské státy oslabily znění týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce. Například neobsahuje odpovědnost podílet se na nákladech za likvidaci odpadu z tzv. neobalových produktů - například cigaretových filtrů, balónků a vlhčených ubrousků.

Jan Freidinger z Greenpeace k předání petice řekl:
“Téměř 114 tisíc Čechů a Češek požaduje přísnější omezení jednorázových plastů a zavedení zálohového systému na plastové láhve. Apelujeme proto na Richarda Brabce, aby čeští zástupci při jednání o finálním znění směrnice aktivně podporovali znění schválené parlamentem”.

Kontakt:
● Jan Freidinger, koordinátor kampaně Plast je past, 734 620 843, jan.freidinger@greenpeace.org(1) Směrnici navrhla Evropská Komise v květnu letošního roku. Posléze ji projednal a schválil své znění směrnice Evropský parlament(EP). Minulou středu členské státy na jednání rady ministrů životního prostředí schválil své znění. Již zítra začne jednání tzv. trialogu- zástupců Komise,EP a Rady(členských stát). Kde se budou snažit najít kompromisní a finální znění směrnice. Pokud vše dobře půjde směrnice by měla být finálně schválena do konce roku 2018. Členské státy pak mají dva roky na její implementaci.