Články

Vědecké aspekty Agnihotry II - voda

Čištění vody prostřednctvím Agnihotry / Dr. Ulrich Berk:

Vědecké experimenty ukázaly, že Agnihotra čistí vzduch od patogenních bakterií, neutralizuje škodlivé chemické látky ve vzduchu, jako je NOx (oxid dusíku) a SOx (oxid síry). Snižuje rovněž množství částic ve vzduchu, které jsou škodlivé pro náš dýchací systém.

Vědecké experimenty také ukázaly, že Agnihotra a Agnihotra popel čistí vodu. Agnihotra popel se doporučuje přidávat do naší pitné vody a mnozí z nás to pravidelně dělají. Proč se to doporučuje? Důvod je jednoduchý: Agnihotra popel z vody odstraňuje patogenní bakterie. To se již několikrát testovalo. Jeden zajímavý experiment s vodou provedl Dr. John Matlander z Cuenca v Ekvádoru. Dr. John Matlander:

,,V experimentu jsem použil galon infikované vody, který několik týdnů stál. Před použitím jsem požádal lékaře, aby vodu analyzoval pod silným mikroskopem. Řekl mi, že voda obsahuje houby, stafylokoky a streptokoky. Předtím, než jsem galon vypustil, nabral jsem trochu vody do sklenice o objemu 200 ml a přidal do ní dvě čajové lžičky Agnihotra popela. Dobře jsem to promíchal a nechal jsem vodu 3 dny stát.“

,,Potom jsem se vrátil a požádal doktora o další analýzu pod silným mikroskopem. Řekl mi: Voda je úplně čistá. Řekl jsem mu, že to byla stejná voda, kterou zkoumal před třemi dny. Doktor si myslel, že to není možné a je to zcela vyloučené. Ale tak se to stalo: Popel z Agnihotry tuto vodu zcela vyčistil.“ 

I když se do vody Agnihotra popel nepřidá, ale láhev s vodou se postaví vedle Agnihotra ohně, tekutina se vyčistí. To Dr. John Matlander to dokázal v dalším pokusu. Došlo k 77% snížení počtu kolonií obsahujících Klebsiellu (anaerobní tyčinkovitá bakterie) a Enterobacteriacea (enterobakterie) a o 81 % se snížil obsah bakterií Escherichia Coli.

Dr. John Matlander z Cuenca v Ekvádoru
Dr. John Matlander z Cuenca v Ekvádoru

Podobné pokusy se prováděly v Indii ve státě Madhya Pradesh v centru Maheshwar Homa Therapy Goshala, které tento výsledek potvrdily: Voda, která se v nějaké lahvi nachází vedle Agnihotra ohně se vyčistí. To vede k hypotéze, že nejen Agnihotra popel, ale také výpary (kouř) z Agnihotry mají potenciál vodu vyčistit. Co se ale stane, pokud se láhev s vodou neprodyšně uzavře tak, že do kontaktu s vodou se nedostane ani Agnihotra polel a ani výpary z Agnihotry? I přesto se voda vyčistí! Parametry, které se měřily byly: COD (Chemical Oxygen Demand, chemická spotřeba kyslíku), DO (rozpuštěný kyslík), pH, celková tvrdost a počet koliformních bakterií.

Výsledek je docela působivý, na rozdíl od ostatních pokusů, kdy voda nepřišla do styku s popelem nebo kouřem. Účinek tedy nelze vysvětlit chemickou reakcí. Spíše se zdá, že okolo Agnihotra ohně existuje nějaký druh energetického pole, které způsobí čištění vody. Jaký druh energetického pole by to mohl být? To může zjistit jedině fyzika. Jako energetická pole je v této oblasti všeobecně známé elektromagnetické pole. Další experimenty by mohly potvrdit, že energetické pole Agnihotry se nachází nad elektromagnetickém polem. Toto téma však budeme diskutovat v dalším článku, protože teď zůstaneme u vody.

Viděli jsme, že Agnihotra popel, výpary z Agnihotry a dokonce jen blízkost Agnihotra ohně, pomáhají vyčistit vodu. Všechny tyto experimenty se prováděly s malým množstvím vody. Voda byla v lahvích o objemu 200 ml až 1 litr. Jak je to s čištěním většího množství vody? Znečištění řek, jezer a oceánů je velký problém životního prostředí. Je to samozřejmě velká výzva, aby se to zlepšilo. Přesto je možné získat některé počáteční výsledky.
Následující fotografie ukazují jednu část řeky Narmada, která se nachází v Madhya Pradesh v Indii, před a po přidání Agnihotra popela. Během tří dnů došlo k velkému zlepšení:

Vodní plocha před přidáním Agnihotra popela
Vodní plocha před přidáním Agnihotra popela

Vodní plocha tři dny po přidání Agnihotra popela
Vodní plocha tři dny po přidání Agnihotra popela

Po třech dnech došlo k výraznému zlepšení. Z toho vyplývá, že je opravdu dobré pravidelně do veškeré vody v okolí přidávat Agnihotra popel. Pokud se jedná o vlastní zdroj vody, tak nejlépe každý den. Čistit vodu pomáhá nejen Agnihotra popel, ale také léčebná atmosféra Agnihotry (a další Homa ohně). V dole uvedené tabulce jsou výsledky monitorování kvality vody v řece Narmada ve střední Indii. Vzorky byly odebrané v Omkareshwaru proti proudu vody od centra Homa Therapy Goshala, které se nachází u břehů řeky Narmada. Další vzorky se odebraly dál po proudu v Barwani. Ve všech různých parametrech byla voda u centra Homa Therapy Goshala nejlepší. Bylo to jediné místo, kde voda splňovala normy stanovené Světovou zdravotnickou organizací WHO. Tento počáteční výsledek ukazuje, že místa, kde se pratikují Homa ohně mají vliv na větší vodní útvary, jako je např. velká řeka.

Související článek: Léčivý oheň Homa terapie

 

 

související články: Agnihotra a Homa terapie

zdroj fotografií: homahealth.com
překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz