Články

Vědecké aspekty Agnihotry - úvod

Agnihotra z vědeckého pohledu / Dr. Ulrich Berk:

Mnoho lidí již získalo zkušenosti, jak Agnihotra příznivě působí na lidské zdraví, zvířata, rostliny a životní prostředí. Pokud se spolehnou na tyto osobní zkušenosti, nepotřebují žádné vědce k tomu, aby potvrdili její pozitivní účinky. Vlastní zkušenost je dostatečným důvodem k tomu, aby pokračovali v provádění léčebného ohně. Vědecké důkazy pro ně nejsou zcela nutné.

Bakteriální zatížení vzduchu se před a po Agnihotře měří s pomocí Petriho misek
Bakteriální zatížení vzduchu se před a po Agnihotře měří s pomocí Petriho misek

Pro vědecký výzkum Agnihotry a Homa terapie hovoří některé důvody:

1) Ačkoli jsou účinky Agnihotry patrné, někteří lidé by rádi věděli, jak Agnihotra vlastně funguje. Jak fungují různé mechanismy, jaké energie vznikají, jak na sebe navzájem působí a jak dojde k jejímu působení. Co se odehrává při východu a západu slunce za zpěvu mantry a během pálení léčebných látek ve speciální měděné pyramidě. To je téma, které je pro mnohé zvlášť zajímavé.

2) Mnozí lidé nejsou připraveni Agnihotru prostě vyzkoušet, nechat ji na sebe působit a následně se rozhodnout jestli chtějí v jejím praktikování pokračovat nebo ne. Pro to, aby se víc zapojili, potřebují od samého začátku vědecké studie, na které se mohou splehnout. V takovém případě jsou vědecké studie velmi důležité a užitečné.

3) Ačkoli má Agnihotra mnoho pozitivních a hmatatelných účinků (na nás samotné, stejně jako na rostliny nebo zvířata) existují oblasti, které našim smyslům unikají. Není například jednoduché určit, zda jsou některé druhy ovoce nebo zeleniny kontaminované pesticidy a zda je efektivní namočit je na noc do vody s Agnihotra popelem. V takových případech by byly vědecké experimenty poměrně užitečné.

Radioaktivita se také nedá zjistit čichem, hmatem nebo chutí, nicméně Agnihotra a Agnihotra popel jsou schopné negativní účinky radioaktivity neutralizovat. V této oblasti jsou také potřeba laboratoře a specializovaní vědci, aby zodpověděli všechny otázky. Pouhá pozorování nestačí, je třeba provést řízené experimenty.

Pokud se hovoří o „vědě“, tak je důležité jasně rozlišovat mezi závěry tradičního poznání z Véd, což je nejstarší poklad vědění celého lidstva a moderní vědou. Principy moderní vědy vycházejí z toho, že každé tvrzení se musí přezkoumat a nemůže ho prostě bez námitek přijmout. Nesmí tady existovat žádné dogmata. (Skutečnost, že moderní věda vlastní pravidla někdy nedodržuje, je jiné téma). V souladu s tímto principem, by se na výroky Véd mělo pohlížet jako na hypotézy, které by moderní věda měla přezkoumat. Například to, že Agnihotra čistí atmosféru. To znamená nejprve identifikovat různé aspekty znečištění ovzduší jako je biologické znečištění (bakterie, viry a houby), chemické znečištění (různé škodlivé chemické látky), fyzikální znečištění (škodlivé částice) a dokonce i znečištění myšlenkami. Jedna z hypotéz by mohla znít: Praktikováním Agnihotry se v místnosti dá kontrolovat stav bakterií. Tato hypotéza se může otestovat prostřednictvím speciálně navržených pokusů a potvrdit nebo vyvrátit tvrzení z Véd, že Agnihotra čistí atmosféru.

Znečištěné ovzduší prachovými částicemi se před a po Agnihotře měří přístrojem High Volume Air Sampler (vzorkovač pro velký objem vzduchu).
Znečištěné ovzduší prachovými částicemi se před a po Agnihotře měří přístrojem High Volume Air Sampler (vzorkovač pro velký objem vzduchu).

O tohle téma se přibližně 40 let zajímala řada vědců, kteří prováděli příslušné studie. Zpočátku zájemci přicházeli především z východní Evropy a přinesli některé zajímavé výsledky. V posledních letech začalo stále více vědců zkoumat účinky Agnihotry a Agnihotra popela na naše životní prostředí, stejně jako naše fyziologické a psychologické zdraví. Mnoho vědců z různých univerzit, vysokých škol a výzkumných ústavů (zejména v Indii, ale i v jiných zemích) se věnuje tomuto tématu. Proběhlo již mnoho velmi zajímavých výzkumných projektů a některé stále probíhají.

Výsledky výzkumu budeme prezentovat v češtině na našich webových stránkách www.homatherapie.de a ukážeme účinky Agnihotry a Homa terapie v těchto oblastech:           

 • životní prostředí:
              atmosféra
              půda
              vodní zdroje
 • zdraví zvířat
 • zdraví lidí:
              fyzické zdraví
              psychické zdraví

Vědci provedli několik zajímavých a působivých objevů! Sledujte příspěvky na našich webových stránkách, kde se přibližně každý měsíc objeví.

 

 

související články: Agnihotra a Homa terapie

překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz