Děkujeme z celého srdce
za jakoukoliv Vaši pomoc a spolupráci. hrsdce

Vždyť Natura vznikla pro Vás,
kteří už se chcete zapojit, nečekat, až to udělá někdo druhý a přijmout zodpovědnost.
Jsme tu jeden pro druhého a pro naši Zemi