Články

Jsou bioprodukty lepší?

Bioprodukty jsou výrobky, jež pocházejí z ekologického zemědělství. Toto označení nemůže na obalu ani jinde uvést samotný producent jen na základě svého uvážení. Předcházejí tomu zákonem předepsaná schvalovací řízení, která jsou platná v celé EU. Případný zájemce o ekologické hospodaření musí nejdříve zpracovat tzv. „projekt konverze“, v němž jsou řešeny případné zátěže z  předchozího konvenčního zemědělství.

Je rovněž povinen odstranit všechny možné zdroje kontaminace. Následně započne tzv. přechodné období, ve kterém již musí dodržovat zásady ekologického zemědělství. Teprve po jeho ukončení, což je většinou po dvou letech, může získat certifikaci a své výrobky označit jako biopotraviny.

Všichni ekologičtí producenti kromě toho podléhají pravidelné kontrole pěstování, chovu, skladování, zpracování i prodeje a musí trvale zachovávat obecně platné principy. Samozřejmě nesmějí užívat rizikové prostředky intenzivního zemědělství, jako jsou umělá hnojiva, chemické prostředky na ochranu rostlin, jsou zakázány stimulátory růstu, hormonální látky a užívání geneticky manipulovaných organismů. Jejich cílem není vypěstovat co největší výnosy, ale hlavně produkce po všech stránkách co nejkvalitnějších potravin, udržení dlouhodobé úrodnosti půdy a šetrného hospodaření s ohledem na okolní životní prostředí. To neznečišťují, jelikož neužívají synteticky vyráběné sloučeniny, které nejsou biologicky odbouratelné. Místo nich používají pouze hnojiva a další pomocné přípravky, které jsou povolené pro ekologické zemědělství, což mají být pouze přirozené látky.

Jelikož jsou výnosy ekologického hospodaření nižší a je pracnější, bývají ceny biopotravin o něco vyšší. Je ovšem třeba zdůraznit, že platíme za lepší kvalitu, kterou pravidelně kontrolují nezávislé organizace. Bioprodukty obsahují podstatně nižší rezidua pesticidů, než konvenční produkty. V bio ovoci byly např. zjištěny průměrné obsahy zbytků pesticidů 550 krát nižší a zelenině dokonce 700 krát nižší. Produkty ekologického zemědělství sice mohou být zatíženy zbytkovým množstvím pesticidů z okolního prostředí, avšak nesmí se k nim přidávat cíleně. Většina z ekologických farem se nachází na čistších územích nebo v chráněných krajinných oblastech, čímž je minimalizován nepříznivý vliv znečištěného životního prostředí.

Obdobně jako u rostlinných produktů je výrazně lepší i kvalita u bio živočišných výrobků. Kupříkladu výkrm prasat trvá delší dobu, a proto je jejich maso lépe vyzrálé. Krmné směsi neobsahují žádné nepřirozené látky a pocházejí minimálně z 85% od ekologických zemědělců. Při chovu prasat je dbáno na jejich pohodu od narození až po porážku. Selata bývají převážně odchovávána v rodinkách s prasnicemi i kancem a mají být odstavována až v pozdějším věku, takže jsou minimálně stresována.

Obecně mají mít všechna ekologicky pěstovaná zvířata dostatečný prostor a možnost venkovního výběhu. Ani bio hovězí skot tedy nesmí být jen uvázán v malém prostoru chléva, ale musí mít zajištěnu volnou pastvu. Nákupem bio mléčných výrobků, příp. bio hovězího masa tedy nezlepšíte jen svůj zdravotní stav, ale přispějete i k tomu, aby bylo co nejvíce „šťastných krav“, které si mohou užít tohoto přepychu: projít se ve volném výběhu a vybrat si z pestré nabídky šťavnaté trávy a ostatních tak prospěšných bylin.


Hlavní přínosy bioproduktů

Při pěstování rostlin se v ekologickém zemědělství dodržuje vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy, zajištění dostatku živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin. Ekologicky pěstované ovoce, zelenina a další plody proto obsahují mnohem více vitaminů, enzymů, minerálních látek a stopových prvků, než běžné komerční suroviny. Kromě toho mají být bioprodukty sezónníco nejčerstvější. Ani při skladování bioproduktů se nemají užívat chemické způsoby „ošetřování“ či nepřirozené fyzikální postupy (jako je např. ozařování), jimiž se u konvenčních produktů neúměrně prodlužuje trvanlivost.

Bioprodukty tvoří bohatou a pestrou paletu potravin rostlinného i živočišného původu. Proto je nelze přiřazovat jen k vegetariánské stravě ani dalším striktním dietním systémům. Je běžné, že se spotřebitelům nabízí i ekologické produkty, které neodpovídají obvyklým představám tzv. „racionální výživy“. Proto můžete sehnat i bio-špek, bio-uherák a bio-šunku. Tyto produkty by správně neměly obsahovat konzervanty jako jsou dusitany, umělá barviva ani další škodlivá éčka. Jelikož v určitých druzích průmyslově zpracovaných bioproduktů žel dnes můžete nalézt i některá riziková éčka, je u nich též třeba zkontrolovat složení (viz článek Jak na éčka).

Z hlediska přínosů si ještě uveďme poznámku pro všechny, jež nechtějí, aby byla zbytečně zabíjena zvířata. Plošná aplikace toxických pesticidů jich každoročně zahubí miliony - od různých druhů hmyzu, hlodavců, ptáků až po vyšší živočichy. Orientace na bio produkci tedy zabraňuje těmto zbytečným nemalým ztrátám. Uvedený přínos je o mnoho větší, než třeba jen vegetariánství. Při umírněném příjmu masa by kupř. jedna osoba spotřebovala celé prase nebo krávu za několik desetiletí. Za tuto dobu prospěje každý, kdo zaujme správný postoj a nebude otravovat své okolí mnohem většímu počtu bytostí! Kromě toho mohou na ekologických hospodářstvích, na nichž pracují dobří lidé, mnohem účinněji a radostněji působit bytostní pomocníci. Ti pak rostliny i plody energeticky „prozáří“, a ty jsou pak mnohem živější!

Je třeba zdůraznit, že se jedná o více,
než jen o ochranu životního prostředí!


Jde o velmi cennou investici, kterou ocení hlavně budoucí pokolení. Úspora energie a neobnovitelných zdrojů, která je charakteristická pro ekologické zemědělství, má z dlouhodobého hlediska také značný význam. A v neposlední řadě je třeba zopakovat, že z lepší kvality bioproduktů, a to nejen po stránce chuťové, ale i nutriční a energetické, vyplývá celkově příznivější působení na naše tělesné i duševní zdraví. Využívejme proto co nejvíce mnoha tisíciletími ověřené ekologické hospodaření, jež je založeno na poznání přírodních zákonů!

 

 

zdroj fotografie: pixabay.com