Články

Vědecké aspekty Agnihotry IV - radioaktivita

Agnihotra a radioaktivita / Dr. Ulrich Berk:

,,V průběhu Agnihotra obřadu kouř z ohně přitahuje a neutralizuje všechny škodlivé a radioaktivní částice v atmosféře na velmi jemné úrovni. Nic se nezničí, pouze přemění.“ (Vasant V. Paranjpe, Homa terapie - naše poslední šance, str.21).

Nyní už máme zprávy o pozitivních účincích Agnihotry a Agnihotra popela na vzduch, vodu a půdu. Pro naše životní prostředí existuje ale další hrozba, která postihuje všechny tyto oblasti. Je obzvlášť nebezpečná, protože ji nemůžeme vnímat našimi smysly. Jedná se o radioaktivitu.

Z radioaktivity se během druhé světové války stal obrovský problém. Svět viděl katastrofální devastaci v Hirošimě a Nagasaki. Pak to byly různé nehody v jaderných elektrárnách (ne všechny jsou veřejně známé), nejhorší z nich byly v Černobylu a Fukušimě.

Radioaktivní kontaminace také vznikla během různých válek po celém světě, ve kterých se používala munice s ochuzeným uranem. Tím se z radioaktivní kontaminace stal globální problém. Na západní pobřeží Spojených států vítr a voda z Tichého oceánu přináší radioaktivní látky z fukušimské katastrofy.

Na biologické, fyzické nebo chemické znečištění existují způsoby, jak ho zneutralizovat. Pokud je něco kontaminované radioaktivitou, může se to ohřát, různě to chemicky ošetřit, může se na to klepat nebo zpracovat pod vysokým tlakem. Radioaktivitu však žádné z těchto opatření nemůže ovlivnit. Z tohoto důvodu se radioaktivní látky musí skladovat po několik generací a některé i tisíce let (v závislosti na poločasu rozpadu obsažených izotopů).

V souhrnu lze konstatovat, že radioaktivita představuje jednu z největších ekologických hrozeb naší doby. Moderní věda na tento problém nemá žádné řešení. V takových souvislostech je obzvláště působivé sledovat, čeho se dá s Agnihotrou a Homa terapií dosáhnout.

 

První pozorování

První pozorování proběhlo po katastrofě v Černobylu na jedné Homa farmě v Rakousku. Majitelka farmy Karin Heschl popisuje:

,,Když se v roce 1986 stala havárie v Černobylu, měla jsem jednu farmu v Kirchberg an der Raab ve Štýrsku (Rakousko). Provozovala jsem ekologické Homa zemědělství s Agnihotrou každé ráno a večer. Čtyři hodiny denně probíhala Om Tryambakam Homa, a během úplňku a novoluní probíhala Homa 24 hodin. Ihned po katastrofě v Černobylu rakouská vláda nařídila kontrolu mléka a krmiva z naší oblasti na radioaktivitu. Když vyšlo najevo, že mléko a krmivo z mé farmy mají normální úroveň radioaktivity, byli vědci šokovaní. Úroveň radioaktivity na sousedních farmách byla totiž mnohem vyšší.“

 

Agnihotra popel nás chrání

Po tomto pozorování provedla skupina vědců z východní Evropy různé experimenty s účinky Agnihotry a Agnihotra popela na radioaktivitu. Vedoucí této skupiny, fyzik Miro Haber, shrnul výsledky výzkumu takto:

,,Z pohledu fyziologie, fyzické tělo neustále mění všechny své prvky (ne buňky). Existuje jen několik výjimek, jako jsou zornice a části nervového systému. Jak přesně výměna prvků funguje, není známo. Tělo pro výměnu neustále potřebuje prvky jako je vápník, měď, železo apod. Pokud tyto prvky nejsou radioaktivní, tělo funguje normálně.

Naše tělo se dokáže dobře vyrovnat s normální úrovní radioaktivity, která na naší planetě existuje již milióny let. Nicméně od jaderné havárie v Černobylu má radioaktivita vyvolaná člověkem mnohem vyšší úroveň. Na zem dopadlo mnoho radioaktivních prvků jako je cesium, jód, železo atd. Poločas rozpadu některých z nich je velmi dlouhý. Prvky se ze vzduchu dostaly do země a odtud do našich potravin, jako jsou saláty, zelenina a ovoce. Tyto radioaktivní prvky přijímáme prostřednictvím potravin.

K tomu dochází proto, protože naše tělo nemůže rozlišit, zda je nějaký prvek radioaktivní nebo nikoliv. Proto takový prvek jednoduše absorbuje. Jakmile je radioaktivní prvek uložený v těle, nepřetržitě vyzařuje (jako maják) a ničí okolní buňky. Tělo na to reaguje infekcí (s trochou štěstí tělo radioaktivní prvek z těla vyloučí) nebo reaguje nádorem či rakovinou.

Jak se dá zabránit tomu, aby tělo absorbovalo radioaktivní prvky? Na to je jednoduchá odpověď. Tělo musí dostat každý prvek v přirozené (neradioaktivní) formě. Jakmile je tělo těmito prvky nasycené, tak se jejich radioaktivní verze neabsorbuje, ale rychle je zlikviduje. Nové neradioaktivní prvky budou postupně nahrazovat radioaktivní prvky, které se uložily a absorbovaly již dříve.

Kde se k ochraně fyzického těla dají získat tyto neradioaktivní prvky? Před nějakým časem jsme provedli experiment ve kterém se ukázalo, že Agnihotra popel (v té době ho podle zvláštních pokynů pana Habera vyrobilo 40 účastníků) sám o sobě nebyl radioaktivní, ačkoliv pocházel z radioaktivních ingrediencí.

Zatím stále nemůžeme pochopit, jak dochází k přeměně radioaktivních prvků na prvky, které radioaktivní nejsou. Ani moderní chemie nebo fyzika pro to nemají vysvětlení. Popel byl několikrát testován a výsledek byl vždy stejný: Agnihotra popel měl přirozenou úroveň radioaktivity. Popel z Agnihotry kromě toho obsahuje všech 92 přírodních stopových prvků, takže dokáže pokrýt všechny potřeby fyzického těla.

Proto se doporučuje před každým jídlem požít čajovou lžičku Agnihotra popela, zejména po ránu. Bylo by dokonce ještě jednodušší z popela vyrobit tablety (kapsle), neboť mnoho lidí pravidelně užívá léky.“

 

Popel Agnihotra neutralizuje radioaktivitu v potravinách

Po katastrofě ve Fukušimě provedl Fyzikální ústav akademie věd v Kyjevě (Ukrajina, bývalý SSSR) jeden pokus.

50 g japonské rýže z Fukušimy kontaminované radioaktivními izotopy Cs-137 a Cs-134 (s radioaktivitou přibližně 200 Bq / kg) se smíchalo s vodním roztokem Agnihotra popela v poměru jedna čajová lžička na litr vody.

Spektrometrické měření této směsi vody, Agnihotra popela a rýže kontaminované radioaktivitou proběhlo v přístroji ,,Food Light", který velmi rychle dokáže detekovat hladinu radioaktivity.

Hodnota přirozené radioaktivity byla změřená na úrovni 8 Bq (Becquerel). Naměřená hodnota jednoho vzorku (směs s 50 g radioaktivní rýže) ukázala, že během prvních dvou dnů byla radioaktivita na stejné úrovni 200 Bq / kg. Během třetího a čtvrtého dne úroveň radioaktivity klesla na úroveň 160 Bq / kg. Dalších 10 dnů neproběhlo žádné další měření. Když 14. a 15. den opět proběhlo měření, přirozená úroveň radioaktivity činila 3 Bq. Měření ze 14. a 15. dne ukázalo, že vzorek byl na stejné úrovni (3 Bq / kg) jako je přirozená radioaktivita.

Z toho lze vyplývá, že voda s Agnihotra popelem během pouhých dvou týdnů zcela neutralizovala radioaktivní vzorek rýže.

 

radioaktviní rýže
radioaktviní rýže

k ní se přidala voda s Agnihotra popelem
k ní se přidala voda s Agnihotra popelem

přístroj na měření radioaktivity
přístroj na měření radioaktivity

 

Závěr

Je vhodné nejméně třikrát denně, nejlépe před jídlem, užívat Agnihotra popel. Potraviny, jako je zelenina a ovoce, se mohou před konzumací dát přes noc do vody s Agnihotra popelem.

V blízkosti zničených reaktorů ve Fukušimě s ekologickým Homa zemědělstvím plánujeme jeden projekt, abychom zjistili jak tyto starodávné techniky mohou pomoci zneutralizovat radioaktivitu v půdě, vodě a atmosféře, a v přírodě opět nastolit rovnováhu.

 

 

související články: Agnihotra a Homa terapie

překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz