Články

Vědecké aspekty Agnihotry III - půda

Účinky Agnihotry a Agnihotra popela na půdu / Dr. Ulrich Berk:

O tom, jak Agnihotra čistí naší atmosféru a vodní zdroje, se už psalo. Nyní se podíváme jaký účinek má Agnihotra na půdu. Lidé si ani neuvědomují, jak je půda důležitá. Je zřejmé, že naše životy závisí na tenké vrstvě půdy s humusem, protože se všichni živíme rostlinami (ten, kdo není vegetarián, to dělá nepřímo) a většina rostlin ke svému růstu potřebuje půdu.

Konvenční chemické zemědělství vedlo celoplošně k zhoršení půdy. To se však dá změnit technikami Homa zemědělství, kdy vzniká zdravá a produktivní půda, na které mohou prospívat zdravé rostliny.

Pokud se používá Agnihotra a jiné techniky Homa zemědělství, tak to má následující účinky:

  • Zvětší se absorpce vzduchu půdy
  • Zvyšuje se absorpce vlhkosti půdy
  • Stupeň kyselosti a zásadovosti je kontrolovaný
  • Obsah soli se snižuje
  • Užitečným mikrobům se daří
  • Žížaly se rychleji rozmnožují

Některé z těchto účinků se potvrdily teprve pozorováním. Například na jedné Homa farmě v Indii (jediné známé místo na světě, kde nepřetržitě po několik let probíhá Tryambakam Jadžna, což je další typ ohňové techniky, která se používá v Homaterapii) se v obzvlášť v horkých létech musí kopat jen půl metru hluboko, aby se narazilo na vlhkou půdu. Na sousedních pozemcích se musí kopat do hloubky jeden metr!

Pokud jde o další otázky, na to existují vědecké studie. Jedna z nich byla provedená na farmě s vysoce alkalickou půdou, která měla pH 9,86. Pole se rozdělilo na tři pozemky. Na jednom se hospodařilo konvenčně s agrochemikáliemi, na druhém biologicky s vermikompostem, na třetím také biologicky s vermikompostem a navíc s Agnihotra popelem. Již po jediné sezóně (cca 3 měsíce) bylo zřejmé, že konvenční zemědělství hodnotu pH nezměnilo a biologická hodnota byla jen velmi nízká. Ovšem Homa zemědělství srovnalo hodnotu pH na skoro normální úroveň a to za pouhé tři měsíce!

 

Ošetření půdy

pH

s agrochemikáliemi

9,86

s vermikompostem

9,06

s vermikompostem a Agnihota popelem

7,67

 

Je zajímavé, že Homa zemědělství zvýšilo hodnotu pH velmi kyselé půdy. Tento jev pozorovali v Bhrugu Aranya, na Homa farmě v jižním Polsku. Ještě před tím, než Jarek a Parvati začali hospodařit, prozkoumal půdu zemědělský inženýr. Výsledek byl deprimující. Půda měla hodnotu pH 4,4 a podle zemědělského inženýra byla prakticky neplodná a muselo by se do ní investovat hodně času. Chyběly rovněž finanční prostředky, ale díky Homa atmosféře a používáním Agnihotra popela na ní vyrostlo mnoho různých druhů zeleniny.

O něco později se pH půdy změřilo znovu a hodnota stoupla na 7,2. To znamená, že Agnihotra upravuje nejen hodnotu pH určitým směrem, ale také nastoluje rovnováhu v přírodě. Pro zdraví a úrodnost půdy mají zvláštní význam určité biologické vlastnosti. Z pozorování vyplynulo že žížalám, které jsou ukazatelem zdravé půdy, se daří v Homa atmosféře . Důležité jsou rovněž různé typy mikrobů, např. bakterie, které rozpouštějí fosfor.

Všechny rostliny fosfor potřebují. Potřebují ale jen tu část, která je rozpustná ve vodě, bez ohledu na to, kolik fosforu se do půdy přidá. Již stará studie Dr. Tung Ming Lai z Denveru v Coloradu (USA) ukázala, že pokud se použil Agnihotra popel, rozpustnost fosforu ve vodě vzrostla.

 

Rozpustnost fosforu

 

použitá půda

% fosforu na gram půdy

% fosforu na gram popela

ne-Homa

Homa

ne-Homa

Homa

žádná půda – jen popel

 

 

3,40 %

8,90 %

jílovitá půda (Colorado, USA)

0,42 %

1,75 %

21,00 %

86,00 %

hlinitopísčitá půda

0,23 %

1,15 %

11,50 %

57,50 %

 

Nyní vzniká otázka, jak se to stane. Ví se, že určité bakterie podporují přeměnu vodou nerozpustného fosforu na vodou rozpustný fosfor. Předpokládá se, že Agnihotra popel tyto bakterie podporuje.

Nedávná studie provedená v Ratnagiri v jižní Indii (oblast je známá vůli plodům manga Alfonso) tento předpoklad potvrdila: Přidáním Agnihotra popela se počet látek rozpouštějících fosfor zvýšil tisíckrát. Pro půdu je další důležitý druh bakterií takový, který přeměňuje dusík. Jejich počet se zvýšil stokrát. To vysvětluje, proč Homa zemědělství nepotřebuje používat chemická hnojiva.

Následující graf ukazuje rozdíl v počtu užitečných bakterií s a bez použití Agnihotra popela (na měření se používala různá výživná média pro kultivaci bakterií).

Vědci shrnuli svá zjištění takto: Přidání Agnihotra popela do půdy pozitivně ovlivňuje počet účinných organismů a současně potlačuje růst hub. Ve všech vzorcích byl poměr pozitivních k negativním mikroorganismům 100:0, to znamená, že půda po ošetření Agnihotra popelem obsahuje 100% pozitivních nebo účinných mikroorganismů. Jedná se skutečně o silnou látku!

 

související články: Agnihotra a Homa terapie

překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz
zdroj fotografie: pixabay.com