Články

Léčivý oheň Homa terapie

Když vyjde slunce a z jeho prvních paprsků vznikne ohromný ohňový kotouč, zapálí několik set tisíc lidí na celém světě oheň ve svých měděných pyramidách. Z nich potom stoupá oheň, který doprovází zpěvem manter. Agnihotra, jak je tento ohňový rituál zmíněn již ve Védách, je základní kámen Homa terapie. Člověku, rostlinám a zvířatům přináší mír, harmonii a léčení. Staré vzorce a formy oheň roztaví a promění. Ohňový obřad Agnihotra používá tuto prvotní sílu k léčebné a očistné transformaci.

Ohňový obřad Agnihotra
Ohňový obřad Agnihotra

Agnihotra - centrální obřad Homa terapie

Již prastará védská písma hovoří o Agnihotře, která se provádí při východu a západu slunce. V takových okamžicích ze slunce přichází záplava zvláštních jemných energií se kterými lidé, kteří tento obřad vykonávají, mohou pracovat.

,,Uzdrav atmosféru a atmosféra tě vyléčí“ je základní myšlenka Agnihotry. Věda o bioenergii, která vychází z Véd, již před 5000 lety předpověděla hybridní znečištění, kterému dnes čelíme na celé planetě. Jsou v ní ale popsané i ohňové techniky Homa, jak můžeme takovému znečištění čelit.

Homa je proces, který rozpouští znečištění v atmosféře. Lidé, kteří se Homy účastní, jsou vnitřně naladěni na pokornou a vděčnou komunikaci s vyššími energiemi. V měděné pyramidě se za zpěvu mantry pálí přečištěné máslo ghí, rýže a sušený kravský trus. Tyto látky během hoření vytváří léčebné vibrace, které pronikají do okolní přírody. Některé ohňové obřady mohou být zaměřené na různé cíle, například léčení nemocí, ozdravení rostlin, ochranu, výhodnou konstelaci nebo úspěch. Do Agnihotry se však žádná přání nevkládají.

Toto starobylé poznání z Véd, které před tím znali pouze zasvěcenci, se nyní opět znovuobnovilo a zpřístupnilo všem lidem. Mnoho lidí, kteří se s touto metodou seznámili, jsou ohromeni a od té doby ji používají. Agnihotra se šíří a pratikuje po celém světě, ať už je to v Indii, USA, v Evropě, Jižní Americe, Austrálii, Africe a Asii.

Co se stane při dlouhodobém praktikování?

Pokud někdo dlouhodobě provádí Homa terapii, časem k němu dochází k hlubokému pochopení přírody, čištění a sebeléčení a přichází harmonie a mír. Zejména v současné době, ve které jsme tak spoutáni sobectvím, žárlivostí, závistí, hněvem, chamtivostí a současně jsme vystaveni závažnému znečištění, má pravidelné provádění Agnihotry zvláštní hodnotu.

Dále také může sloužit k léčení životního prostředí, pokud je zatížené znečištěním. Organické Homa zemědělství podporuje zdraví rostlin a živočichů, a zvyšuje množství i kvalitu úrody. V alternativní léčbě Homa terapie působí nejen na psychické problémy a závisloti, ale i na fyzickou úroveň.

Po Agnihotře v pyramidě zůstane léčivý popel, který obsahuje velké množství stopových prvků. Jeho účinky se využívají také do mastí nebo krémů, obvazů nebo čajů. Při šlechtění rostlin se popel používá také jako hnojivo. Mnoho různých vědeckých výzkumů nyní potvrzují účinek této starobylé metody.

 

Nejdůležitější oblasti využití

Životní prostředí: Čištění vzduchu odstraněním jedovatých látek z atmosféry. Čištění znečištěné vody, zlepšení obsahu výživných látek. Ovlivňování mraků k vyvolání deště, který přináší mnoho výživných látek.

Zemědělství: Pěstování zeleniny, ovoce, obilí bez chemických hnojiv a insekticidů. Zvýšení výnosů zavedením technik, které zohledňují pohyb slunce a měsíce, kdy se pomocí Homa ohňů automaticky mění mikroklima.

Dá se předpokládat, že metody používané v konvenčním zemědělství nebudou stačit k tomu, aby poskytovaly energicky kvalitní potraviny.

Znečištěné ovzduší je pravděpodobně vůbec nejpalčivější problém, protože jsou na něm závislé všechny živé bytosti.

Psychoterapie: Odstranění stresu a napětí, čištění negativních vzorců myšlení, výchova k pozitivnímu láskyplného nastavení. Podpora motivace, k zbavení se závislosti na drogách a alkoholu, snížení hněvu a sebezničujících vzorců chování.

Medicína: Léčení lidí a zvířat: Homa atmosféra a Homa popel slouží k prevenci a léčbě nemocí, což je popsané v Ayurvédě. Neutralizace účinků radioaktivity na fyzické tělo, kterou způsobily ozářené potraviny.

Bioegenetika: Homy vyvíjejí určité speciální vlastnosti, které jsou schopné vyléčit neplodnost.

 

Fotografie krystalů vody a Homa popel

Japonský vědec Dr. Masaru Emoto fotografoval krystaly vody, přičemž zaznamenal a porovnal jejich vibrační energetickou úroveň. Jeho fotografie zachycují krystaly čisté pramenité vody, znečištěné říční vody, vody u které se hrál Mozart nebo jiná, agresivní a ponurá hudba. Takové fotografie před pár lety vzbudily velkou pozornost. Mezitím se pohled na vodu změnil. Voda je schopná zvláštním způsobem ukládat informace nebo zaznamenat energetické vibrace a předávat je dál.

Vedoucí institutu Dr. Masaru Emota Hado Life Europe v Lichtenštejnsku Rasmus Gaupp-Berghausen před několika lety prozkoumal popel z Homa ohňů, které se pálily na šestnácti různých místech na Zemi. Přenesl informace z popela do vody, kterou potom zmrazil a pod mikroskopem ji vyfotografoval. Snímky zobrazují nádherné krystaly, které mají tvar šestiúhelníku. Je to harmonická původní struktura krystalů vody, ze které vyzařuje vyšší řád a harmonie.

 

Výzkum vzorků jablek z Jižního Tyrolska pomocí mikroskopie v tmavém poli

Inženýr Rasmus Gaupp-Berghausen z výzkumného ústavu Hado Life Europe porovnal jablka dvou bio-zemědělců z Jižního Tyrolska pomocí mikroskopie v tmavém poli. Zatímco jeden zemědělec provozoval běžné ekologické zemědělství, druhý k pěstování používal i Homa terapii. Ráno a večer prováděl ohňový obřad Agnihotra a následně popel přidával do půdy. Snímky přinášejí zajímavé výsledky. U vzorků z ekologického zemědělství s použitím Homa terapie je přítomná šestiboká struktura (hexagram), což poukazuje na obzvlášť vysokou kvalitu plodů.

Porovnání vzorků jablek vypěstovaných v režimu 1. bio zemědělství 2. bio-dynamické zemědělství (Demeter) 3. Homa zemědělství (Agnihotra); mikroskopické snímky krystalů v tmavém poli:

 

Jak vysvětlit účinky Homa terapie?

Tak jako snímky krystalů zmrzlé vody a mikroskopické snímky v tmavém poli zaznamenávají určitý vyšší řád. Ohňové obřady dovedou na jemné úrovni zharmonizovat a nově uspořádat také atmosféru. Z používání Homy má prospěch celý ekosystém. Rudolf Steiner tvrdil, že rostliny přijímají až 70 procent výživných látek prostřednictvím listů, kdy kvalita ovzduší hraje důležitou roli. Půda má při tom až druhotný význam.

Homa atmosféra velmi pozitivně podporuje dýchání rostlin a tvorbu chlorofylu. Rostlinám se tak dodají požadované výživné látky a energie, které může účinně nastolit ekologickou rovnováhu. Tím se podpoří celý systém oběhu kyslíku v přírodě.

Každý je pozván, aby se seznámil s Homa terapií. Čím víc se rozšíří, tím lepší to bude pro náš svět.

 

Kniha k tématu:

Masaru Emoto, Aranda, Vasant V. Paranjpe: Feuer & Wasser – Wunderkräfte der Schöpfung (Oheň & Voda – zázračné síly stvoření)

Touto knihou chtěli autoři přispět a podpořit Homa terapii z vědeckého hlediska. Celkem shromáždil 16 vzorků popela z různých koutů Země a nechali je prozkoumat v laboratoři Dr. M. Emota. Kniha mimo jiné zobrazuje krásné krystaly zkoumaných vzorků. Publikace byla vydána v němčině a angličtině, ke stažení je zde.

doplňující obrázek:
1.-2. řada vzorky jablek z bio-zemědělství z let 2009 a 2010
3.-4. řada vzorky jablek z bio-zemědělství včetně používání Agnihotry v letech 2009 a 2010


 

 

---

Seznam a popis použitých obrázků:

Obrázek 1: Ohňový obřad Agnihotra
Obrázek 2: Příprava obřadu
Obrázek 3: Po celém světě se shromažďuje stále víc lidí, aby společně zapálili Agnihotru.
Obrázek 4: ing. Rasmus Gaupp-Berghausen a Dr. Masaru Emoto
Obrázek 5: Porovnání vzorků jablek vypěstovaných v režimu 1. bio zemědělství 2. bio-dynamické zemědělství (Demeter) 3. Homa zemědělství (Agnihotra); mikroskopické snímky krystalů v tmavém poli
Obrázek 6: Obálka knihy
Obrázek 7: 1.-2. řada vzorky jablek z bio-zemědělství z let 2009 a 2010, 3.-4. řada vzorky jablek z bio-zemědělství včetně používání Agnihotry v letech 2009 a 2010

 

Další odkazy:

http://www.homafarming.com

http://homahealth.com/content/agnihotra-ash-medicines-applications

 

související články: Agnihotra a Homa terapie

 

překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz
zdroj fotografií: internet, http://www.worldpeaceproject.info/homatherapie/