Články

CESTA DO HLUBIN DUŠE „ANTIVAXERA“, aneb nic není černobílé…

Marián Hajdúch se domnívá, že antivaxerství je v podstatě nemoc. Něco jako patologické hráčství, a
jako takové by se mělo léčit.

Dokonce už nabízí i číslo diagnózy dle Mezinárodní klasifikace nemocí
MKN-10, a to F63.0. Primář interního oddělení sokolovské nemocnice Martin Straka je zase toho
názoru, že neochota očkovat se proti onemocnění covid-19 koreluje s absencí intelektu. Skoro se zdá,
že by to chtělo „odmítačům“ vakcinace proti covid-19 omezit svéprávnost, ne?

Takto shrnuje současnou situaci nejen ohledně kritiky očkování ve svých skvělých článcích JUDr.
Vladana Vališová, LL.M., která působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu
při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR a pro ČLK přednáší zdravotnické právo v rámci kurzů celoživotního
vzdělávání lékařů.

Delší zamyšlení nad nátlakem v oblasti péče o zdraví v souvislosti s covidem-19

K diskusi: Právo a spravedlnost doby „covidové“ a platforma Covid a právo

K otázce interních předpisů zaměstnavatele ve vztahu k prevenci onemocnění covid-19 v otázkách a odpovědích

K interním předpisům zaměstnavatele ve vztahu k prevenci nemoci covid-19

K návrhům novel ústavního zákona o bezpečnosti ČR a krizového zákona

Racionální, etické a právní zamyšlení nad očkovací kampaní v České republice


a další články JUDr. Vališové jsou k nalezení na Advokátním deníku…

V dnešní době se lidé, kteří kladou otázky a kriticky se vyjadřují k očkování a dalším povinně
nastaveným omezením, které nepřiměřeně ochraňují veřejné zdraví, označují za méně inteligentní a
snaží se jim udělit diagnóza. Bludné balvany jsou vrcholem ocení těchto „podivínů“, kteří jdou proti
proudu, z rukou zaručeně inteligentních Manipulátorů, kteří bezpečně již v zárodku rozpoznají, co je
Pravda, co hoax, kdo je odborník a kdo má IQ „padající tykve“.

Kdysi jsem se smála vtipu: IQ 5= reaguje na světlo. Nyní v tomto vyjádření vidím jinou symboliku.
Reagovat na světlo, vnímat síly, které nás přesahují, respektovat názorovou pestrost, naslouchat si,
kultivovaně diskutovat, ale i nemít strach klást kritické otázky, hledat odpovědi, nevidět černobíle,
přijmout zodpovědnost, vymezit se před ochranou „za každou cenu“, která nerespektuje přirozenou
zdravou lidskost. Vysoké IQ nezaručí lidskost, emoční inteligence bývá u těch „rozumově na výši“
naopak nižší. Dle Straky je má inteligence kritičky očkování zpochybněna, posuďte tedy sami, zda
tomu tak je.

Rozhodla jsem se promluvit v TV Natura na téma značně kontroverzní, na téma očkovací. Důvod byl
jednoduchý- neetická manipulace na očkování, která nyní „pozvolna“ směřuje na naše děti. ¨

Cílem rozhovoru bylo ukázat na motivy kritických pochybností „antivaxera“, matky- sdílením vlastních
zkušeností odhalit pozadí pochybností, za kterými se skrývá hluboké znevažování rizik vakcinace v
nastavení nezdravé míry.

Pokud Vás po poslechu rozhovoru napadaly otázky a rozhodli jste se hledat odpovědi, může Vám
tento doprovodný článek pomoci k dovysvětlení, k nalezení dalších odkazů a úhlů pohledu z „jiné“
strany, než je většinou v médiích předkládáno. Média hrají podstatnou roli v této válce, která
rozděluje společnost, tím, že neposkytují vyvážený barevný pohled, ale posilují černobílé vidění. Mým
cílem je propojit propast barevnou duhou, zastavit nevraživost a válku obou táborů tím, že na
problematiku očkování posvítím jiným světlem, odhalím pozadí odmítání současné vakcinace.

NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

 Nezpochybňuji vakcinaci jako takovou, protože v případě mnohých nemocí (záškrt, pravé neštovice…)
pomohla lidem k překonání fatálních následků v době poválečné hrůzy, neutěšených hygienických
podmínek, nedostupné lékařské péče. Jsou lidé, kteří vakcinaci zasvětili svůj život a s vděčností na ni
vzpomínají.


Nyní máme situaci a nastavení společnosti zcela jiné, přesto se bojíme nemocí více, než jindy, a víra
ve vakcinaci je tak vysoká, že lékařská obec zpochybňuje časové a příčinné souvislosti NÚ.
Podhlášenost NÚ je obrovská- prý se oficiálně nahlásí pouze 1-5% NÚ a v nich se pak při posuzování
oprávněnosti velmi často popře jak časová, tak i příčinná dlouhodobá souvislost.
Sdružení ROZALIO sepsalo mnoho příběhů obyčejných rodin, které se setkaly s proměnou dětí po
vakcinaci-
https://rozalio.cz/brozury-s-pribehy/.
Na stránkách https://rozalio.cz/ lze najít mnoho studií, odborných článků,diskusí, rozhovorů
a zkušeností rodičů ohledně dětského očkování i covidové situace-
https://rozalio.cz/proc-by-rodice-dospivajici-a-deti-meli-pochybovat-o-vakcine-proti-covid-19/
NÚ po vakcinaci shromažďuje https://vaers.hhs.gov/, z celého světa vypovídají lidé s vážnými NÚ
https://nomoresilence.world/.


Ohledně nesouhlasu s očkováním MLADÝCH ZDRAVÝCH LIDÍ promlouvá již stále více lékařů, např.
Prof. RNDr. Jaroslav TURÁNEK, CSc., DSc.- farmakolog, imunolog, vakcinolog

Rozhovor s vědcem prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, CSc.,DSc.


Prof. MUDr. Vojtěch THON, PhD.
Prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc.
doc. RNDr. Irena KOUTNÁ, PhD.
doc. MUDr. Martin BALÍK, PhD.
MUDr. Lukáš POLLERT
MUDr. Šimon REICH
RNDr. Jiří ŠINKORA, PhD.
MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ
MUDr. Andrea MÁLKOVÁ
MUDr. Anna URBANOVÁ
MUDr. Vladimír ZELENKO-
https://nastub.cz/w/85W3cnT8fVW2YbBfXS1g4F?fbclid=IwAR2iG89qNZ1UcHonD-
Hbhi8yox_tOH2f1e15xMnrMy8T2lRIhfLeSr3KWUo

a další…a další…

Nezpochybňuji skutečné příběhy rodin, kde se ze zdravých dětí v časové korelaci po očkování staly
děti nemocné, či dokonce umřely. Odškodňovací zákony jsou v Evropě už od roku 1970, u nás se o
možném odškodnění začalo mluvit až v roce 2019 vzhledem k povinnému dětskému očkování.

U experimentální vakcíny, která není nařizována povinně, ale omezeními a benefity manipulována
mezi celou populaci, však ohledně odškodnění budou platit jiná pravidla- žádat může pouze živý
člověk a při aplikaci každý podepisuje informovaný souhlas s NÚ, tudíž budou případné žaloby těžko
vymahatelné- výrobce nepřebírá za svůj produkt zodpovědnost a podmínečné schválení vakcíny
samo o sobě vypovídá o tom, že každý, kdo si nechá vakcínu aplikovat, se dobrovolně stává
účastníkem studie probíhající v přímém přenosu, kde NIKDO neví, jak přesně dopadne.

Proto vnímám reklamní kampaně hlásající BEZPEČNOST vakcinace jako silně neetické a nátlaky na
očkování zaměstnanců, těhotných a dětí jako protiprávní a protiústavní. Stát dokonce umožňuje
naočkovat se 16 a 17 tiletým dětem BEZ souhlasu rodičů. Naočkované děti se nemusejí ve školách
testovat, ani nemusejí jít do karantény.

MZ radí poradní skupina iniciativy Sníh (MeSeS), z nichž někteří členové vlastní testovací laboratoře a
očkovací centra, což by mohlo být vnímáno jako střet zájmů a vrhá na povinná hromadná
dlouhotrvající opatření světlo obrovského finančního obohacení. Tato skupina vnímá uměle získanou
imunitu jako jedinou cestu ke zvládnutí nemoci, přirozenou imunitu označují jako méně účinnou, ač
je komplexnější, protilátky nechtějí uznávat, i když doporučují se pravidelně přeočkovávat, protože je
stále potřeba posilovat protilátky.

Iniciativa Sníh předkládá pouze jeden typ studií, které propagují vakcinaci jako naprosto bezpečnou
cestu. Ohledně dlouhodobých možných dopadů vakcinace otázky nepokládají, doporučují očkování
všem- i těhotným a dětem. Ve vakcinaci dětské populaci čekají pouze na schválení EMOU.

Existují však i jiné studie a jiné vědecké iniciativy: RESETHEUS-
https://1url.cz/aKdTz, SMIS- Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistů- https://smis-lab.cz/, kteří neupírají
přirozené imunitě její komplexnost, kritizují statistické výstupy a nejčerstvější článek https://1url.cz/FKdTu 
se soustředí na zveřejněnou statistiku od MZ s daty počtu úmrtí a hospitalizací osob vakcinovaných v souvislosti o onemocněním Covid.
Tato tabulka se nezabývá úmrtím vakcinovaných po očkování bez souvislosti s covidem- za první
půlrok roku 2021 bylo zaznamenáno přes 30 000 úmrtí seniorů, kde se zatím nikde nezkoumalo, zda
byli, či nebyli tito lidé očkovaní. Ukazuje ale, že vážný průběh onemocnění nastal průběžně u 20%
hospitalizovaných plně očkovaných- slogany, že očkování ochrání před hospitalizací, se tedy jeví
v jiném světle, podobně je tak tomu i u smrtnosti- i po očkování lidé umírají, zde ale mají odborníci
jasno- mohou za to komorbidity, ale ne očkování. Naproti tomu úmrtí s pozitivním testem u seniorů
se jednoznačně připisuje covidu, nikoliv komorbiditě.

Přitom CDC připustilo, že 94% všech úmrtí lze připsat komorbiditě. Ve studiích se uvádí, že není jasné,
proč se toto hromadné očkování pro všechny skupiny provádí, povoluje a propaguje, protože se zdá,
že očkování nejohroženější skupiny má MÍRNÝ prospěch a pro mladou populaci ŽÁDNÝ přínos,
protože existuje velký potenciál poškození po očkování pro obě populace- autoimunitní poruchy,
poškození cév, krve, neurodegenerativní choroby... Úmrtí na covid u 0-17 jsou zanedbatelná, zatímco
po úmrtí po očkování 0-17 jsou malá, ale NIKOLI zanedbatelná.

https://1url.cz/EKdTw

https://1url.cz/EKTgS


Zpočátku se mělo proočkovat 50% lidí- ohrožené populace, pak se mluvilo o 60,70, nyní o 80-90%
proočkovanosti. Vymýtit mutující vir šířícím se i ve zvířecí říši očkováním je utopie. Studie ohledně
bezpečnosti u dětí a těhotných se prováděly na malé skupině (pár tisíc dětí), doporučení očkovat
těhotné není nijak relevantně vědecky podloženo.
https://1url.cz/SKdTo


https://1url.cz/aKdTN

Proto je NUTNÉ si pokládat otázky, zda očkování je bezpečné, potřebné a účinné.

  •  Bezpečnost z dlouhodobého hlediska nemůže NIKDO zaručit.
  •  Potřebnost v nastavení, kdy onemocnění probíhá u 80% bezpříznakově, je také diskutabilní.
  •  Účinnost se stále více odhaluje jako krátkodobá, na mutace ne vždy fungující.

Proto je NUTNÉ si pokládat otázky i ohledně COVIDU a zdravého lidství.


Jana Tlapová - cesta proměny jako řešení


Jana Tlapová - existuje lék, vypněte černobílé televize, proměňte strach v odvahu


Jana Tlapová - covid se šíří i bez osobního kontaktu

Jana Tlapová - Je sobecké podporovat zdravou vizi budoucnosti založenou na duchovních proncipech lidství?

Jaké otázky napadají Vás?

Považujete povinně nastavená opatření jako nutná a žádoucí?

Považujete očkování dětí jako potřebné?

Jaké máte zkušenosti k očkování, jak se k této problematice stavíte?

Myslíte si, že tento článek pomohl k propojení propasti rozdělené společnosti?

Pokud Vás tento článek přivedl k zamyšlením se nad touto problematikou bez nenávisti, ale
s pochopením i druhé strany, splnil svůj účel.

Přeji Vám pevné zdraví, otevřené oči a srdce k naslouchání souvislostem, čtení „mezi řádky“ a
vzájemnému respektu a toleranci.

Jana Tlapová

Pozn. redakce: odkaz na celý pořad k tomuto tématu: https://www.tvnatura.cz/archiv/video/4028-po-ocku-na-ockovani