Články

Hospodáři země České

Projekt „Hospodáři země České“ vznikl z potřeby udělat něco pro českou zem a hospodáře. Poučeni z minulosti a i svého života, jsme poznali, že pomoc a náprava, pokud má mít opravdový učinek, musí sahat hlouběji než jen k ekologii a zemědělství.

Je tedy nutné, jak psal již Komenský: „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu...“

To, co dnes lidi dovedlo až do stávající situace, je neznalost principů a zákonů, které řídí přírodu, vesmír a vše stvořené. Dále je to postupná ztráta morálních hodnot a žitých ctností, vědomí(nevědomí) vlastní zodpovědnosti. Znecitlivělost. Dnes se člověk už ničemu nediví a za žádný čin téměř nepociťuje stud. Netíží ho svědomí, jelikož je téměř zcela potlačeno a umlčeno.

Člověk ztratil svobodu...

...protože se stal otrokem svých nízkých sobeckých žádostí,

které ho ovládají a pro které žije, slovo ideál se stává prázdným pojmem.

V této době je těžké věřit v dobro, spolehnout se na druhé, důvěřovat, dělit se druhými o své nápady, spolupracovat. Spolupráce téměř vymizela a místo ní nastoupil konkurenční boj, který je řízen strachem podepřeným vlastními zkušenostmi. Proto základy, na kterých tento spolek staví, jsou žité morální hodnoty, pěstování a žití ctností, poznávání spravedlivého řádu a uvádění jej v život. Důvěra, pravdomluvnost, čisté úmysly, nesobectví a ochota sdílet, spolupracovat a nést vlastní díl odpovědnosti, jsou jejich praktické projevy.

Díky těmto principům se budou moci členové soustředit na spolupráci, aniž by se museli obávat, že budou oklamáni a okradeni.

Myšlenky mají svou tvořivou sílu. Pokud se v dobrém chtění spojí více lidí, začnou tvořit a nacházet neobyčejná řešení rychlostí, kterou by nikdo nepředpokládal.


Tento projekt nejen spojí hospodáře, ale vytvoří silné a poctivé společenství lidí, které dokáže mnohem silněji působit na své okolí a měnit věci kolem sebe.

Pokud vytrváme a budeme poctiví, získáme si postupně důvěru a dostane se nám podpory od lidí zvenčí. Pak můžeme mnohé zněnit v dobré, narovnat a přinášet lepší podmínky pro život i nás samotných. Konkrétních dílčích cílů je mnoho a mnoho jich je na stránkách HOSPODARIZEMECESKE.COM.

Doba se neustále mění a podmínky jak ze strany přírody (sklízíme, co jsme v minulosti zaseli), tak ze strany systému, se stávají pro jednotlivce čím dál tím méně snesitelné. Předpokládáme, že tento trend jen tak nepoleví, ale bude se stupňovat.

Právě proto je potřeba budovat společenství, které bude mít pevnost, odolnost i moc věci měnit a odolá tak nátlaku systému a velkých korporací, které mění podmínky a zákony k obrazu svému.

Ve velkém společenství můžeme změnit i přístup k přírodě na zodpovědný a přírodě blízký a tak zamezit nebo alespoň zmírnit strádání a přírodní pohromy, které by nás jinak jako sklizeň našeho bezohledného přístupu jako lidstva musely dostihnout (již se to děje).

Bereme věci komplexně, a proto máme vytvořené principy obecného chování k jednotlivým přírodním celkům, ať už je to Les, Pole, Voda, Zvířata nebo Park, které člověk obhospodařuje.

Projekt se teprve vytváří, je to rozpracovaný koncept a budeme moc rádi, pokud se k nám připojíte a pomůžete nám ho uvést v život. Máme širokou paletu cílů a poslání, která budou závislá od toho, který typ lidí to přitáhne v první vlně.


Těsíme se na spolupráci.
Zdeněk Jirků a spol.

 

 

 

 

zdroj fotografie: pixabay.com