Články

Co jíst a pít

Lidé mají rozličné představy o tom, co jíst a pít. Jiný názor má ten, kdo na stravu hledí pouze jako na zdroj ukojení hladu a požitku, než člověk, jenž chce hubnout a potraviny bere jako „nebezpečné kalorie“. Své představy o „zdravé výživě“ mají makrobiotici, vegetariáni či další skupiny. Přitom se většinou mezi sebou neshodnou a často se stává, že potraviny, jež jedni vyzdvihují jako „zázračné“, druzí naopak zcela zavrhují a pokládají je za škodlivé.

Stačí si uvědomit protikladné pojetí zastánců syrové stravy, kteří za svůj ideál považují jíst jen tepelně nezpracované ovoce, zeleninu atd., oproti makrobiotikům, jež naopak upřednostňují vařené zrní a další převážně tepelně zpracované suroviny. Pokud by člověk chtěl dát za pravdu oběma směrům zároveň a řídil se striktně jejich zásadami, nemohl by jíst téměř nic. Zjevně bude lepší nechat se inspirovat moudrými zásadami našich babiček a prababiček! Rovnováhy docílíme, budeme-li se pohybovat někde uprostřed. Potřebujeme totiž syrovou i tepelně zpracovanou stravu, a to v závislosti na ročním období a dalších okolních vlivech.

Některé moderní výživové směry se zase zaměřují na to, co kdy jíst, jak kombinovat jednotlivé druhy potravin atd. Kdyby někdo chtěl bedlivě prostudovat všechna současná „přikázání zdravé výživy“ a řídit se dle nich, zřejmě by se ani nedostal k jídlu a možná by i zemřel hlady. Jak se tedy dostat z dnešního labyrintu dietních představ? V prvé řadě bychom se měli snažit vycítit, co nám prospívá a co nikoliv. Pro náš vnitřní vývoj je podstatné, abychom se sami naučili rozhodovat, jinými slovy - dokázali rozpoznávat a odlišovat správné od nesprávného.

K tomu, abychom přijímali co nejvíce látek prospěšných,
a naopak co nejméně škodlivých,
potřebujeme mít dostatek věrohodných informací.

Jedině skutečně pochopené a prakticky ověřené poznatky, které odpovídají přírodním zákonitostem, nás mohou ochránit před tím, abychom uvěřili tvrzení přívrženců jakékoliv skupiny, nabízející do podrobností vypracovaný návod „pro všechny“ na to, co jíst apod. Aby nám přijímaná strava skutečně prospívala, je třeba si v prvé řadě uvědomit, v jaké době žijeme a které faktory mají v současnosti převažující vliv na kvalitu a celkové působení přijímaných potravin a nápojů.

Obecně je známo, že bychom měli přijímat jen nutričně hodnotnou stravu. Zároveň je třeba zamezovat působení škodlivých a patogenních faktorů, jež vyvolávají problémy nebo mohou způsobit nemoc. Proto je nutno dbát nejen na mikrobiologickou, ale na i chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické předpisy, ale ve stravě se stále více vyskytují chemické škodliviny, o čemž se lze dozvědět z mnoha zdrojů. Proč tomu tak je?

Protože naše doba může být nazývána věkem chemie, neboť tento obor pronikl téměř do všech oblastí. V důsledku toho je chemickými škodlivinami znečištěna nejen okolní příroda, ale i strava, nápoje a další prostředky denní péče. Kontaminanty se do stravy mohou dostat jednak v konvenčním zemědělství, v němž se užívají pesticidy a další chemické prostředky. Kromě toho se v potravinářském průmyslu k základním surovinám přidávají ještě tzv. éčka. Lze se tudíž dnes příjmu rizikových chemikálií vyhnout?

Jakožto bývalý chemik, jenž se stal „odpůrcem“ chemie, jsem přesvědčen, že „bez chemie to jde“. To platí jak pro zemědělské postupy, tak i pro potravinářské zpracování a další odvětví. Samozřejmě se musí chtít. Jelikož převážné části současných producentů jde ponejvíce o zisk, měl by každý, kdo chce být zdravý, dokázat sám rozlišovat, jaká je celková kvalita běžně nabízených výrobků. Také bychom měli věnovat patřičnou pozornost každému nákupu.

V prvé řadě bychom se měli vnitřně probudit a začít si všímat nejen vlivu okolí, ale i odezvy svého těla. Měli bychom bděle vnímat, co nám dělá dobře, a co naopak škodí. Celkově je potřeba zvolit aktivnější přístup k životu a péči o pozemské tělo i duši. Správně cíleným úsilím, vedoucím ke zdravému životnímu stylu, můžeme minimalizovat rizika vzniku většiny soudobých chorob. Je prokázáno, že přibližně z 80 procent můžeme své zdraví ovlivnit sami. A to celkovým přístupem k životu – tím, jak se stravujeme, správným pitným režimem, pohybem na čerstvém vzduchu i dalšími opatřeními. Nejpodstatnější vliv má ovšem způsob stravování, neboť je potvrzeno, že skladba jídelníčku patří k rozhodujícím faktorům, působícím na naše zdraví.

Které potraviny a nápoje ovšem skutečně prospívají našemu zdraví? Je známo, že základ naší stravy měly tvořit pokud možno suroviny pocházející z co nejbližšího okolí, nebo alespoň z našeho pásma a světadílu. Jak jsme již výše uváděli, je nutné zaměřit se rovněž na chemickou čistotu potravin. Abyste dokázali vědoměji vybírat produkty s co nejnižším množstvím chemikálií, užívaných v současném zemědělstvípotravinářství, tak si v následujících článcích popíšeme, jaké produkty je lépe ve vlastním zájmu nakupovat.

 

 

autor fotografie: Ladislava Ševčíková