Články

Homa terapie: pomoc lidem a životnímu prostředí

Pojem Homa terapie zahrnuje jednoduché ohňové techniky, se kterými můžete nejen aktivně pracovat na svém zdraví, ale zároveň pomáhat a harmonicky podporovat okolní prostředí, včetně lidí, zvířat a rostlin

Všeobecně se ví, že stravování zdravými potravinami, ekologicky čisté prostředí, duševní rovnováha atd. prospívá našemu zdraví. Naše tělo a psychika neustále čelí různým stresům a napětí, které musí zvládnout. Jde o jedy v atmosféře, v potravinách, ve vodě i v oblečení, pocit přetížení v práci i v soukromém životě. Jak se před těmito vlivy můžeme chránit a naopak posílit nějaký pozitivní vliv? Tento článek vám představí techniku s názvem Homa terapie, kdy můžete nejen aktivně pracovat na svém zdraví, ale také zároveň pomáhat a harmonicky podporovat okolní prostředí, včetně lidí, zvířat a rostlin.

Homa terapie je obecný termín pro různé ohňové techniky a jejich použití. Jedná se o starobylé vědění, které se stovky let předávalo pouze ústně a později bylo zaznamenané ve Védách. Jde o univerzální vědění, které nepatří žádnému náboženství, národu nebo skupině lidí. Toto vědění je nyní přístupné všem bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo původ. Agnihotra je základní ohňová technika Homa terapie, která byla pro dnešní dobu zjednodušená natolik, že ji snadno může provádět každý. Agnihotra oheň nyní na celém světě pravidelně provádí statisíce lidí. V České republice se zatím provádí možná jen několik jednotlivců. Agnihotra se provádí každý den a trvá pouze 10 až 15 minut.

Základní pomůcka je měděná nádoba ve tvaru pyramidy, ve které se při východu a západu slunce zapálí malý oheň. K pálení se používá sušený kravský trus. Dříve se kravský trus v lidové medicíně běžně používal jako léčivo na mnoho onemocnění (např. tuberkulóza) a nemocnice se dezinfikovaly vykuřováním kravským trusem. Dnes už víme, že kravský trus obsahuje látku podobnou penicilinu, která působí dezinfekčně a bakterii Vacca, která pomáhá obnovit rovnováhu imunitního systému a stimuluje produkci serotoninu (tzv. hormon štěstí). Dále se v pyramidě pálí přepuštěné máslo ghí a celozrnná rýže. Přesně při východu a západu slunce podle Véd mezi sluncem a Agnihotra ohněm vznikne určitý ,,energetický kanál“, se kterým na Zem přijde ohromná záplava prány a jemných energií. Zatím co oheň ohří v Agnihotra pyramidě, zazpívají určité matry, které jsou přesně vyladěné na západ a východu slunce. Vysoké vibrace tónů celý proces zesílí a jsou uložené v popelu, který zbyde. Agnihotra funguje na principu rezonance.

Ve starobylých písmech se píše toto: ,,Uzdrav atmosféru a uzdravená atmosféra tě vyléčí“

Texty Véd popisují zvláštní účinek kouře, který vznikne při pálení Agnihotry a jehož působení má sahat do velké výšky. Spalováním uvedených složek se ve vzduchu neutralizují toxické látky a sníží se množství patogenních baterií. Proto déšť přiense zemi vláhu, která je čistá a energeticky nabitá. Atmosféra ale není jen ochranný obal okolo naší planety, ale i jemná vrstva, která ovlivňuje naši náladu a jednání. Když se atmosféra vyčistí a zvýší se energie, má to přímý účinek na naší mysl. Lidské myšlení a pocity se tak změní k lepšímu. Problémy se řeší snadněji, rozpouštějí se negativní vzorce chování a uvolněná energie pomáhá v realizaci našich záměrů.

Účinky Agnihotry

Různá měření prokázala, že Agnihotra působí na jemný energetický systém lidí. Je to zřejmé např. u Kirlianovy fotografie, analýzy GDV, systému Timewaver, měření radiestézií, analýzou a výzkumem mozkových vln apod. V každém případě se prokázalo posílení vlastního energetického systému, vliv na harmonické fungování jednotlivých orgánů a mozkových vln a celkové zlepšení zdraví.

Samotné provádění Agnihotra ohně nebo setrvávání v jeho blízkosti přináší pozitivní účinky. Popel, který zbyde obsahuje velké množství stopových prvků a energií. Může se přidat do vody a užívat ji jako ,,energetický nápoj“ nebo z něj připravit vlastní medicínu. Popel se dá rovněž využít při přípravě léčebných olejů, mastí a tinktur. Úspěchy, kterých se dosáhlo praktikováním Homa ohňů a používáním popela, popisuje bezpočet zpráv a svědectví pacientů. Jde o zlepšení a léčení srdečních a oběhových problémů, onemocnění vnitřních orgánů, astma, alergie, kožní nemoci, těžce hojitelné rány, problémy s duševním zdravím, závislost na drogách a dokonce nemoci, jako je AIDS a rakovina. Tam, kde nedojde k přímému uzdravení, dochází často k úlevě a zlepšení fyzického stavu a posílení psychiky. Agnihotra pacientům dodá víc energie a vitalitu pro jejich osobní život.

Účinky u zvířat

Účinky Agnihotry lze často pozorovat u zvířat. Agnihotra oheň zvířatům prospívá a dokonce i plachá zvířata se k ní ráda přiblíží. Oslabené psy a nemocné kočky rychle uzdraví směs ghí a popela Agnihotra. Popel se může přidávat do jejich potravy, aby zlepšilo jejich zdraví a odolnost.


Účinky na rostliny

Na rostliny velmi dobře působí Agnihotra atmosféra. Každodenní provádění Agnihotry a používání popela při ve všech fázích růstu, vede k harmonickému a zdravému růstu buněk. Z rostlin tak vyrostou skutečné,,potraviny". Nemocným stromům a rostlinám pomáhá pravidelné provádění Agnihotry a zálivka s popelem. Za nedlouho se objeví zdravé mladé výhonky a ovoce.

Homa terapie může fungovat jako užitečný základ pro zdraví lidí, zvířat a rostlin. V současné době celá planeta čelí extrémnímu znečištění životního prostředí. Lidé na všech úrovních z přírody jen těží, čerpají a berou. V současné době již nestačí o tom jen hovořit, psát a točit filmy, protože je třeba i něco konkrétního udělat. Agnihotra je praktický způsob, jak přírodě navrátit to, co si z ní bereme. Silný očistný účinek může přispět k ekologické rovnováze na celé planetě.související články: Agnihotra a Homa terapie

překlad: Jan Běhůnek DiS, homaterapie.cz