Články

Ekodomy jsou šetrné k přírodě, k našemu zdraví i našim peněženkám

Ekodomy, zdravé domy, přispívají k trvalé udržitelnosti a ozdravění prostředí. Jde o komplexní, celostní přístup k vytváření harmonického a šetrného domova. Každý ekodům by se měl co nejpřirozeněji začlenit do krajiny, do sídla, a také do okolní zahrady.

Aby lidé pobývající na zahradě vnímali přítomnost domu, ale aby je nerušil, nevyhrožoval jim, nevyvyšoval se nad okolní stromy, nebyl agresivní k přirozenému prostředí, aby nechtěl za každou cenu ohromit, upoutat. Samozřejmě, každou naší činností vždy z přírody něco bereme a něco do ní zase vkládáme, ale v tomto případě jen tak, abychom do přírodních zákonitostí co nejméně zasahovali nebo je narušovali a spíše je co nejvíce podporovali.

V ekodomech používáme pouze takové materiály, které nejen za příznivou cenu splňují nejlépe svůj hlavní účel (nosnost, izolace, odolnost apod.), nebo se kterým se stavební firmě dobře pracuje, ale především takové, které jsou zároveň přírodní, snadno recyklovatelné, energeticky nenáročné a samozřejmě zdravotně zcela nezávadné. Doporučujeme proto návrat k tradičním přírodním materiálům, zejména kameni, hlíně, vápnu, dřevu, ozeleněným fasádám apod. Využívá se jejich dobrých vlastností spojených zejména se zdravím člověka – vytvářejí poměrné stálé teplotně vlhkostní mikroklima, prostředí vhodné i pro astmatiky a alergiky, omezují nemoci z nachlazení, pohlcují pachy, omezují elektrosmog, příznivě působí na psychiku, jsou recyklovatelné a esteticky nadčasové.

V ekodomech klademe důraz na soběstačnost, proto zde šetříme i na všech službách, které jsou zajišťovány zvenku: na dodávkách vody, energií, na nákupu potravin, na odvozu odpadů, na dopravě, na kultuře atd. Je to jako hospodaření na tradiční zemědělské usedlosti – ekologickém rodovém statku: vše, co lze využít v místě, se využije, skladuje na čas potřeby, úsporně zužitkuje.

Dešťová voda ani splašková voda nemusí odtéci bez užitku okamžitě jinam. Potraviny není nutno pouze dovážet ze supermarketů a jejich obaly pak odvážet na skládku desítky kilometrů vzdálenou. Energií a vody, které nám dodá slunce, země, oblaka a vítr až na pozemek, si maximálně považujeme. Řadu věcí si uděláme sami a s využitím místních surovin. K tomu však potřebujeme i nějaké to domovní zázemí – záhony, sklepy, půdu, rybníček, dílnu, dvůr, kompost atd.

Takto vzniklé prostředí nám nabízí nejen možnosti pro kvalitní bydlení, ale i pro vhodnou a smysluplnou práci a rekreaci. Člověk bydlící v ekodomě je součástí celého organismu, kde se nejen bydlí, ale i tvoří, pracuje, baví se a rekreuje. Děti zde čerpají zkušenosti, zážitky, vědomosti na celý život. Lidé zde necítí takovou potřebu utíkat odtud někam na chalupy, do hor, k moři či do exotické přírody.

Příkladem takového soběstačného ekodomu je rodinný dům Slunečnice, který stojí ve velké ukázkové přírodní zahradě v Rudolfově u Českých Budějovic (viz. úvodní fotografie). Byl postaven v letech 1998 – 2000 a dodnes slouží jako příklad šetrného a úsporného stavění. Vytápěn je nízkoteplotně do podlah, pomocí tepelného čerpadla země – voda.