Články

Svobodný dům - ekologické bydlení

V pořadu Svobodný domek – ekologické bydlení sdílím příběh mé rodiny o přírodním bydlení. V tomto článku se chci podělit o další souvislosti s lidmi, kteří se zatím ekologickým bydlením tolik nezabývali. Chci vám ukázat, PROČ to má smysl, alespoň pro mě.

Ekologie je o vzájemném soužití organizmů a pro mě to vlastně znamená hledání harmonie – ve svém životě, v životě mé rodiny i ve vztazích k dalším lidem a životnímu prostředí. Mrzí mě, že ekologie bývá často redukována na třídění odpadů a záchranu přírodních katastrof.

Když se podíváme z nadhledu na naši společnost, vidíme, jak přibývá betonu, vozidel, výrobků. Lidé více touží po blahobytu a jejich touhy jsou neustále podporované reklamami vyskakujícími ze všech koutů a kanálů. Ve zběsilém životním tempu přestáváme vnímat, co je skutečné, na čem nám záleží, co má opravdovou hodnotu a smysl. A nemáme čas se ptát, co bude dál?

Přírodní kmeny prý kdysi přemýšlely na 7 generací dopředu.

Jak naše dnešní rozhodnutí ovlivní naše děti, děti našich dětí, jejich děti…? Byl to jiný přístup, než „tento rok potřebujeme zvýšit výnosy o 20% stůj co stůj“…

Změny se nenápadně vkrádají do našich životů. Nejhorší na tom je, že přicházejí pozvolna a my jim postupně přestáváme věnovat pozornost. Pamatujete si na čas, kdy jste chodili nakupovat s vlastní síťovkou, pečivo brali do svých pytlíků, smáli jste se zjištění, že někde ve světě lidé kupují balenou vodu? A jak je to dnes u nás? Tím myslím tu nenápadnost, které si ani nevšimneme.


První PROČ je pro mě otázka nadhledu.

Myslím si, že je potřeba hledat cesty k přírodnímu životu aktivně, protože jinak nás strhne proud, kterému je ekologie ukradená. Lidé, kteří přemýšlí jen nad svými ročními výnosy, se nezajímají o to, že za 50 let nebude voda k pití, protože ji otrávíme. Stejně tak bude otrávená půda, ve které pěstujeme obilí, zeleninu… Proto mi přijde důležité hledat cesty, jak v dnešním světě, s dnešními zákony, podporovat ekologický život i ekologické myšlení. Je to nejen pro nás, ale pro všechny generace, které přijdou po nás.


Druhé PROČ je moje vlastní rodina.

Jsem hodně vděčný, že se nám povedlo dát dětem do života roky života na samotě. Je to otisk, který jim nikdo z duše nevymaže a který snad navždy v nich zanechá pocit sounáležitosti se Zemí a lásky ke všemu živému. Jsou to prožitky, kdy ráno vidíte vycházet slunce a slyšíte ptáky, kdy za deště děti svléknou všechno oblečení a vyběhnou ven vyráchat se v blátě, naplno zažít všechny živly. Sázení stromků a sbírání úrody, pozorování jelenů a divočáků a další a další… Prostředí nás všechny formuje, opět velmi nenápadně, zároveň velmi důkladně.


Třetí PROČ je společná radost.

Těší mě představa, že v naší zemi bude mnoho přírodních zahrad, ekologických domků, osad, komunit. Každý z nás přispívá svým dílem do velkého orchestru života a čím více nás bude, tím lépe. My jsme se rozhodli pomáhat sdílením našeho příběhu, který není dokonalý, ale je opravdový. Zájem lidí nás přivedl k vytvoření projektu Svobodný domek (http://www.svobodnydomek.cz/), ve kterém jsme se rozhodli sdílet náš příběh a zkušenosti. Postupně jsme vytvořili elektronické DVD „Svobodný domek“, ve kterém nabízíme rady lidem, kteří si chtějí najít pozemek a postavit ekologický domek. Po letech zkušeností přibyl ebook „5 let v ráji“ o tom, jaký může být život na samotě u lesa. Některé lidi může nadchnout, někteří si mohou uvědomit, že to není pro ně. A nakonec víkendový seminář Urychlovač snů pro přírodní bydlení, na kterém si lidi mohou ujasnit své vize, ušetřit čas, peníze a zbytečné iluze při svém vlastním hledání. Pokud vás ekologické bydlení zajímá více, podívejte se na web Svobodný domek, přihlašte se na Urychlovač snů, nebo mi napište na kubala.petr@gmail.com. Rád povím, co vím. ?