Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Hojnost, finance a my

Finance jsou zhmotněním našeho přístupu k hojnosti. Jak dosáhnout hojnosti a jak pracovat s těmito energiemi nám přiblíží Míla Rejlková.