Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Sebeúcta a hranice

Lidé ani nevidí v těch automatismech, ve kterých jsou zavření, že když chtějí po druhých, aby jim splnili jejich očekávání. Tak těm druhým dávají nas sebou obrovskou moc. Víte proč? ... dozvíte se v tomto videu.