Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Fénix nebo popel?

Nikdy nic nejsou jenom slova. Protože pokud ta slova někdo vezme vážně a začne se podle nich chovat, tak veškeré negativní následky, jakož i pozitivní, které to může mít, tak padají na vrub toho člověka, který ta slova bezmyšlenkovitě vyslovil.