Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Stíny minulosti

Je dobré si uvědomit, že jakékoliv trauma, které není řešeno, tak je v psychice člověka uložené jako časová smyčka.