Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Masky

Navázaní na díly minulé, které jsou spojeny s traumaty ve vztazích. Systém masek se vyvíjí už v dětství. Podle vzoru rodičů a podle očekávání a přijmutí nátlaku rodiče, tak aby bylo přijato.