Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

O čase

Pokud dáme váhu času v pozici tyrana, tak potom máme vnitřně neustále pocit, že jsme na útěku.