Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Rezonance 2

Jak skrze pocity můžeme měnit okolní svět.