Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

I chaos je Plán

Záleží na tom, jaký názorový proud má v tu chvíli převahu, protože tím směrem se pohybuje realita

Vyrobeno: 03.11.2022