Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Podzimní rozjímání

Aby lidé neupadali do depresí, je potřeba si uvědomit, že podzim nabádá k hlubokému zamyšlení. Podzim je doba sklizně, plodů , dobře odvedené práce... a vždy se najde něco, za co bychom se měli pochválit.