Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Spolupráce

Nedostatkem informací a uvědomění si, brání lidstvu jako takovému, aby spolu mohlo komunikovat a spolupracovat tak, jako spolu komunikují a spolupracují veškeré buněčné soustavy.

Vyrobeno: 02.07.2021