Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Kam směřuje vývoj lidstva?

Samostatné myšlení bolí, je tedy lepší být otrokem systému?

Vyrobeno: 13.12.2021