Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

O stavu naší společnosti

Žena, která si nevěří, žena která nevnímá svou ženskost pozitivním způsobem, tak nedokáže vychovat ani své syny jako plnohodnotné bytosti. Nedokáže jim ukázat jak vypadá zdravé sebevědomí.