Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Jak fungují odpory

I se slovy se dá pracovat s odporem či bez odporu.