Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Lidská psychika a doba 2. díl

Podrobný rozbor dílu prvního.
Všechna videa TV Natura na www.tvnatura.cz/archiv