Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Past sobectví a jak z ní ven

Jak se chováme ke druhým, tak ta cesta zůstane otevřená i vůči nám... Být sám sebou, není sobecké. Všechna videa naleznete na www.tvnatura.cz/archiv