Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Rozplétání uzlů

Aby nedocházelo k rapidním změnám nálad, tak je potřeba skutečně vnímat v každém okamžiku sami sebe a cíleně hledat odkud, ten podnět přišel.