Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

O manipulaci

Tento díl pojednává o tom, co je manipulace a energetické příčiny jejího vzniku.