Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Víra a důvěra

Vláda se chová, jak kdyby nás vlastnila, ale oni jsou naši zaměstnanci, protože národ, my lidé, pracujeme, platíme daně a z nich jsou placeni oni! Vláda jsou naši zaměstnanci. Kdo z lidí se tak chová?