Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Otevření cest

Rozvinutí tématu, co jsou zrcadla a co zrcadla umí. To čemu dáváme naši pozornost, tam jde naše energie a to se posiluje....
Další díl bude na téma Past sobectví a jak z ní ven.
Všechna videa ke shlédnutí na www.tvnatura.cz/archiv