Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Odvaha

Pandemie byly jsou a budou.
Otázka je: Jak se můžete vyhnout strachu ze smrti způsobené pandemií?
Tento pořad by měli vidět všichni kdo již ztratili kontrolu nad svým strachem.