Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Osobní zodpovědnost

Osobní energie a vlivy energií vnějšího světa, které se nám dějí a projevují se na našem chování. Vnímání souvislostí a uvědomění si našich vnitřních nastavení.