Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Přelomový rok 2024

Ve chvíli kdy si uvědomíme, že vše v tomto vesmíru se vzájemně propojuje, je na místě trochu pokory.

Vyrobeno: 05.02.2024