Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Já jsem Já

Ve chvíli kdy dělají lidi věci z nesprávných důvodů, tak se jim spíš dějí věci, které jsou dobré pro ostatní, ale ne pro ně.

Vyrobeno: 11.10.2023