Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Co na to Bůh

Vědomí celku, jak se dá chápat? Existuje mimo prostor a čas...