Fauna a my Fauna a my


Ing. Romana Šonková

Konec doby klecové

Je prase, nebo kráva snad méně než živý tvor, aby se s nimi zacházelo způsobem horším než nelidským? Velmi špatné podmínky pro život mají mnohá zvířata ve velkochovech. Budeme moc rádi pokud se také připojíte k petici a budete s námi bojovat proti takovým chovům.