Fauna a my Fauna a my


Ing. Romana Šonková


Ing. Václav Krištůfek CSc.


Koňská poradna Pavlíny Koubkové

Koňská poradna je bezpečný prostor, kde se setkávají lidé sami se sebou, druhými lidmi a zvířaty. Je to prostor, kde vztahy, nemoci a vše ostatní dáváme do souvislostí tak, že člověk vnáší harmonii do svého života. Koně pomáhají s tímto přerodem pomocí své energie a jasné zpětné vazby. A Pavlína Koubková je zde průvodcem.


Phillip Lymbery


Reportáže


Robert Ouředník


Včely, včelky, včeličky

Včelařství není jen o sklízení medu, je o soužití s včelami, naladění se na jejich frekvenci a prostě jednuduše včelařit. Včelky se s vámi rádi rozdělí o svůj med.


Včely, včelky, včeličky - Petr Koc


Začínáme včelařit


Zvířata kolem nás

Navštívili jsme krokodýlí ZOO a povídali si o návycích a povaze krokodýlů.Moderuje Anna Stočesová.