Živá zahrada Živá zahrada


Světelný kořen

Sklízení světelného kořene

“Světelný kořen” je rostlina s botanickým názvem jam čínský (Dioscorea batatas). V antroposofickém hnutí je už delší dobu důležitým tématem diskuzí, a to zejména v oboru biologicko-dynamického zemědělství. Zakladatel antroposofie Rudolf Steiner přisoudil této rostlině významnou roli v oblasti výživy; roli potraviny, která by mohla rozhodující měrou ovlivnit vývoj lidstva a Země.