Matka Země Matka Země


Návrat vody do krajiny

Návrat vody do krajiny podle Jiřího Malíka

Je vidět velký kus práce, který pan Malík se svým týmem odvedl, aby vrátil kus krajiny do původního stavu. Až lidé pochopí a začnou takto uvažovat a konat všude, vrátí se přirozená biodiverzita do krajiny a přestane nás zužovat takové sucho. Každý z nás může začít na své malé zahrádce. Už třeba tím, že přestane sekat na anglický trávník. Každá ranní kapka rosy, která steče po stéble, pomůže zemi zavlažit, dá napít hmyzu, který má ve vysoké trávě domov. Model Zdoňov je zpracován jako pilotní projekt pro ČR/EU, aby šel relativně snadno kopírovat i na jiných územích (jde o know-how jak mapovat krajinu, jak navrhnout potřebná opatření pro zádrž vody a jak zpracovat studii proveditelnosti renovaci krajiny). Cílem je obnova krajiny a celoplošné zádrže vody v krajině pomocí Krajinného plánu ČR. Proces kopírování modelu na jiná území je nazván replikace a po zaškolení spolky Živá Voda a Legenda Země ho mohou na svých, jimi vybraných územích provést tzv. lokální koordinátoři. Zájemci se mohou hlásit na mail: jirimaliko3@gmail.com.
Autorem Modelu Zdoňov a jeho replikace je spolek Živá voda. www.zivavoda.biz/brozura