Fauna a my Fauna a my


Phillip Lymbery

Farmagedon o velkochovech dobytku

Rozhovor s výkoným ředitelem mezinárodní organizace pro ochranu zvířat CIWF.