Matka Země Matka Země


Lesy a parky

Šance pro Jeseníky - Ing. Milan Košulič

Na železničních stanicích v Jeseníkách leží haldy nezpracovaného dřeva. Většinou dvakrát denně odtud odjíždějí vlaky do nejrůznějších částí republiky, kde zásobují kůrovcovým dřevem pily, které se nestačí s dodávkami vypořádat. A v lesích leží další hromady poražených stromů. Co je příčinou tohoto neutěšeného stavu?