Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Životní energie a deprese

Co je podstatou depresí ? Jaký mají vztah k hospodaření s životní energií ?