Novou Cestou Novou Cestou


prof. Jaroslav Turánek

prof. Jaroslav Turánek - Král Ječmínek?

„Národ je druh morálního svědomí tvořený velkou skupinou lidí se zdravým rozumem a vřelým srdcem. Na existenci má národ právo a je legitimní tak dlouho, jak dlouho toto morální svědomí prokazuje svou sílu oběťmi, které vyžadují zříci se sama sebe ve jménu výhody pro komunitu.“ — Joseph Ernest Renan francouzský filozof a spisovatel

„Sedm sociálních hříchů: 1. Politika bez zásad 2. Hospodářství bez morálky 3. Blahobyt bez práce 4. Výchova bez charakteru 5. Věda bez lidskosti 6. Požitek bez svědomí 7. Věrovyznáni bez oběti“ — Mahátma Gándhí indický politik


Vyrobeno: 08.10.2022