Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Východisko je v osobní změně

Jde o prospěch skupiny lidí, která si dala za úkol vlastnit celý svět a určité státy a jevy jí v tom silně překážejí.