Speciál Speciál


Síla slov

Otevřená diskuze lékařů na téma: Etika očkování proti nemoci SARS COV 4/12

Sledujte situaci někde v zahraničí a myslíte si, že je nutné pozorně sledovat průběh jinde a vyhodnocovat důsledky či dopady očkování, stejně tak jako účinnost a vhodnost zavádění mimořádných opatření?

Vyrobeno: 21.11.2021