Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Tvořivost

Aby se tvořivost mohla rozvinou, potřebuje k tomu podmínky. Aby se otevřela tvořivost, musí všichni spolupracovat.

Vyrobeno: 31.08.2021